Přeskočit na obsah

Světlo/Záštita ČKA

Termín
17. - 18. 9. 2024
Čas
10:00 - 17:00
Kategorie
Konference
Více informací
sps.cz

Jedná se o třetí ročník odborné konference, která má formu panelové diskuse. Cílem konference je představit širší odborné veřejnosti co je světlo, jak ovlivňuje nás a náš vjem okolního prostředí. Současně na příkladech z praxe chtějí ukázat, jak lze osvětlovat různé typy vnitřních a venkovních prostorů, jak volit svítidla a světlené zdroje při vytváření světelného prostředí a jak tato volba ovlivňuje výsledný vzhled osvětleného prostoru.

Zároveň představí osvětlení jako samostatný obor, který by v rámci přípravy staveb mohl být samostatnou částí projektové dokumentace podobně jako je vytápění nebo vzduchotechnika a ukázat, jak by v takovém případě mohl projekt osvětlení přispět ke zkvalitnění staveb a umožnit architektům volnější tvůrčí činnost v oblasti osvětlení.

Více se zaměřují právě na architekty a jejich spolupráci se světleným technikem, která je vyžadována v případech, kdy se využívají atypická svítidla vyrobená na zakázku pro konkrétní prostor nebo v případě kde se světelná technika integruje přímo do stavebních konstrukcí budovy nebo do interiérových prvků.

Organizátor: Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Termín: 17. - 18. září 2024

Více informací