Přeskočit na obsah

Michael Bielicky & Kamila B. Richter „I AM NOT YOU, YOU ARE NOT ME, BUT WE ARE ONE“/výstava/Záštita ČKA

Termín
21. 9. - 22. 12. 2024
Čas
15:00 - 18:00
Kategorie
Výstava
Místo konání
Praha
Počet bodů
5

Anotace:

Výstavní projekt I am not you, you are not me, but we are one” zkoumá vztahové pole mezi lidskými a umělými bytostmi, mezi člověkem a digitálními technologiemi. V dnešní závratné době se tyto fenomény dají jen částečně pojmout. Adekvátní metafory by mohly dopomoci k zprostředkování nezprostředkovaného. Dynamika sociální, technologická i ekonomická, ve které se svět dnes nachází, je skutečnou výzvou a zároveň potenciální hrozbou. Na příkladech různých modelů se umělecký i partnerský tandem Michael Bielicky a Kamila B. Richter pokusí ve výstavě spolu s diváky tyto novodobé problémy nastolit. Překvapivé objevování by mělo probíhat obousměrně. Prostorová instalace bude spočívat na instalaci obrazů – velkoformátových portrétů autorů, provedených olejomalbou. Zprostředkovatelem vzájemné komunikace budou submerzívní projekce pracující s daty a situacemi v reálném čase. Malířská kolekce K. B. Richter je vizuálně i obsahově velmi úzce spjata s digitálním prostředím. Její unikátní metoda zpracovávající humanitně androidní téma je založená na přenosu dat z chybujících digitálních nosičů (fotí záměrně na starý telefon Ericsson K800i z roku 2006) do olejomalby využívající technické postupy středověkého malířství, jantarový olej a podobně. Nedílnou skutečností připravované výstavy je i vzájemný vliv uměleckého páru. Výstava bude instalována v prostorách galerie s digitální projekcí, instalované v hlubinách podvědomí, v podzemí industriální stavby Kotelny, která s galerií přímo sousedí.

Výstava, spočívající v prolínání složitých digitálních algoritmů, přenášených do uměleckého díla (různé datové zdroje, volně přístupná data, která jdou z internetu vygenerovat, jako například mapování lidských genů, rychlost skenování mozku, exponencialita výpočetní techniky, magnetická úložiště dat a podobně) završí výstavní plán roku 2024, a zároveň posune téma tolik důležité intimity mezilidských vztahů a přátelství do odosobněného vztahu člověka k virtuální realitě zdigitalizovaného světa a umělé inteligenci.

Termín konání: 21. září - 22. prosince 2024

Místo konání: Arto. to galerie v Uhelném Mlýně

Kontaktní osoba: Andrea Hoffman Nečasová, e-mail: andrea@arto.to, tel.: 776 110 734

Více informací