Přeskočit na obsah

Projekt LANDSCAPE IN FOCUS - Tools For Small Municipalities For Sustainable Landscape („LIF-T“)/ Záštita ČKA

Termín
1. 12. 2024 - 30. 11. 2025
Čas
08:00 - 17:00
Místo konání
Přeshraniční spolupráce s partnery z Německa, Finska, Slovenska
Organizátor
Rada Sekce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT), Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA)
Více informací
szkt.cz

Jedná se o projekt spolufinancovaný z programu ERASMUS + (vzdělávání dospělých). Záměrem projektu je sestavit strukturovaný soubor materiálů, který usnadní starostům a zastupitelům malých obcí orientaci v široké tematice ochrany a rozvoje krajiny včetně sídel.

Cílem projektu je předat osobám pověřeným místní samosprávou informace a argumenty k lepšímu pochopeni hodnot a limitů, jichž je krajina (vč. sídel) nositelem. Na příkladech dobré praxe spojené se sdílením osobních příběhů jednotlivých aktérů je možné efektivně poukázat na možná řešení, a zároveň podpořit myšlenku, že téma krajiny má pro život v obcích zásadní význam. Zároveň bude propagován obor krajinářská architektura a jeho důležitost.

Termín konání: 1. 12. 2023 – zahájení projektu/ 30. 11. 2025 – ukončení projektu

Místo konání: Přeshraniční spolupráce s partnery z Německa, Finska, Slovenska

Organizátor: Rada Sekce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT), Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA)

Více informací: www.szkt.cz