Přeskočit na obsah

Závěry z OTTA - Rekapitulace architektonických soutěží 2023

Ve čtvrtek 25. ledna se uskutečnilo už tradiční výroční setkání v rámci cyklu OTTA věnované rekapitulaci dění v oblasti architektonických soutěží v uplynulém roce.

31. 1. 2024

V úvodu představil Tomáš Zdvihal statistiku soutěží v roce 2023. Mirko Lev informoval o všem důležitém, čemu se věnovala pracovní skupina Soutěže, jíž předsedá, a Barbora Veselá přinesla informace o změnách Soutěžního řádu, které vešly v platnost po dubnové valné hromadě. Důležitým krokem bylo podepsání memoranda s Národním památkovým ústavem o součinnosti v oblasti architektonických soutěží. Téma role orgánů památkové péče v architektonických soutěžích se ukázalo být stěžejním na setkání OTTA před rokem, kdy se probíraly četné, bohužel negativní případy. Uzavřené memorandu snad pomůže situaci výrazně vylepšit.

Petr Lešek dále informoval o vzniklém textu vysvětlujícím vazbu mezi NEB (New European Bauhaus) a architektonickými soutěžemi.

V následném bloku pak byly prezentovány zkušenosti zadavatelů s konkrétními soutěžemi – starosta obce Provodov Jan Talaš hovořil o soutěži „Náves Provodov“, Jan Hendrych z IPRu o soutěžním dialogu „Nový Hlavák“ a zástupce společnosti Penta Tomáš Popadič o přístupu developera realizujícího architektonické soutěže a vzniklém individuálním vzoru soutěžních podmínek.

V diskuzích pak zaznívala ještě dvě zásadní témata – otázka postavení soutěžního dialogu jako formy architektonické soutěže ukotvené v Soutěžním řádu i Zákonu o zadávání veřejných zakázek a také zvětšující se problém s nepřiměřenými smlouvami v zakázkách vycházejících z architektonických soutěží.

Videozáznam je k dispozici zde.