Přeskočit na obsah

ENACA - Evropská síť příslušných orgánů v architektuře

Úloha: Síť ENACA si navzájem vyměňuje informace o zákonech, postupech a normách při registraci architektů v rámci EU/EHS+Švýcarska. Zaměřuje se na odbornost administrativní spolupráce a nesnaží se diktovat jak mají jednotlivé příslušné orgány postupovat při výkonu svých zákonných povinností a zodpovědností na národní úrovni.

Cíle: ENACA je dobrovolná iniciativa některých institucí zodpovědných za architekty, s cílem pomoci si navzájem při implementaci Směrnice 2005/36/ES. Směrnice vyžaduje administrativní spolupráci mezi členskými státy EU/EHS při registracích architektů a jiných odborníků, kteří žádají o uznání své kvalifikace s cílem autorizovat se dle zákonů hostitelské země.

Struktura: Vzdělávání jako samotné spektrum činností architekta není v EU sjednoceno. Proto není cílem vytvořit systém, který by unifikoval vzdělávací systémy napříč Evropou. Právě naopak. Akceptování národních specifik, respektování zásady proporciality a subsidiarity vytváří prostor pro přirozenou a historicky opodstatněnou rozmanitost architektonické tvorby v Evropě. Ani při vytváření nové evropské legislativy nebylo úmyslem zákonodárců na této skutečnosti něco měnit. Na druhé straně, z této různorodosti vyplynula potřeba příslušných orgánů v architektuře, aby si už od začátku transpozice kvalifikační směrnice vytvořily, která by sloužila jako komunikační platforma pro výměnu zkušeností a která by zjednodušovala administrativní spolupráci a připomínkování legislativy.

Z těchto důvodů vznikla v roce 2006 Evropská síť příslušných orgánů v architektuře – ENACA, kde je ČKA členem. Mezi hlavní představitele ENACA patří Toal O´Muiré (RIAI – Královský institut architektů Irska), Wolfgang Haack (Komora architektů a urbanistů Hessenska) a Olga Miháliková (Slovenská komora architektů), která nyní ENACA předsedá.

Více informací