Přeskočit na obsah

Elektronické razítko – povinně od července 2024?

Jedním z hlavních kamenů rekodifikace stavebního práva je digitalizace stavebního řízení, s níž souvisí přechod na užívání elektronických autorizačních razítek (EAR).

29. 2. 2024

 Přestože nový stavební zákon zavádí přechodné období, po které je možné do července 2027 k žádosti o povolení připojit dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů, překvapilo MMR výkladem, že i tato dokumentace, je-li zpracována autorizovaným projektantem, musí být již označena elektronickým autorizačním razítkem. O správnosti tohoto výkladu s MMR jednáme a o výsledcích budeme informovat. Architekti s autorizací A.1 si musí před vydáním EAR požádat o „rozdělení autorizace“, jak jsme informovali zde. EAR lze v současné chvíli zajistit přes úřadovny České pošty, a to přes aplikaci www.postsignum.cz/aplikace/cka/.