Přeskočit na obsah

Veřejná konzultace rámcových vzdělávacích programů

Dne 2. dubna byla spuštěna veřejná konzultace rámcových vzdělávacích programů.

8. 4. 2024

Národní pedagogický institut ČR a MŠMT ČR připravili modernizovanou verzi rámcových vzdělávacích programů. Tento dokument dává všem mateřským, základním a středním školám jasné zadání, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravovat na život.

Tento dokument významně ovlivní nejen každodenní práci učitelek a učitelů, ale promítne se do života celé společnosti. Proto ho nyní v rámci veřejné konzultace jeho tvůrci předkládají každému, kdo se s ním chce seznámit.

Veřejná konzultace bude probíhat až do 31. května 2024 a týká se předškolního a základního vzdělávání. Můžete si tedy prostudovat návrh revize rámcových vzdělávacích programů a sdělit své názory, připomínky a podněty.

Na přípravě revize RVP se podíleli i členové Pracovní skupiny pro vzdělávání České komory architektů.

Více informací: revize.rvp.cz/verejna-konzultace