Přeskočit na obsah

Zřízení profesních datových schránek

Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi přinesla od 1. ledna 2024 povinnost zřídit hromadně profesní datové schránky pro autorizované architekty.

29. 2. 2024

V tomto týdnu došlo k jejich zřízení. V případě architektů, kteří mají zapsanou pouze jedinou živnost ("projektová činnost ve výstavbě"), měla být datová schránka zřízená v loňském roce všem OSVČ převedena na schránku profesní. Nedopatřením na straně Digitální a informační agentury, které se týkalo přibližně 190 osob, však došlo ke zřízení další datové schránky. K nápravě a zrušení nesprávně zřízených schránek již došlo. Většina autorizovaných architektů má však vedle projektové činnosti ve výstavbě živnostenské oprávnění na další činnosti, především z oblasti volných živností. Ti budou mít pro své podnikání zřízené datové schránky dvě. Profesní datová schránka je určena pro komunikaci s orgány veřejné správy v rámci výkonu profese, klienty a rovněž s ČKA.

Zodpovězené časté dotazy ke zřízení profesní datové schránky naleznete zde.