Přeskočit na obsah

Novinky

Petr Hlaváček oceněn Poctou ČKA

Česká komora architektů (ČKA) udělí ocenění Pocta ČKA za rok 2022 architektu Petru Hlaváčkovi. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Slavnostní předání se uskuteční na nominačním večeru České ceny za architekturu v úterý 27. června 2023.

Architekt Mojmír Kyselka slaví 90 let

Ve čtvrtek 15. června oslavil architekt Mojmír Kyselka úctyhodné životní jubileum.

Architekt obci 2023 - zasílání nominací

Do 21. července lze nominovat architekty, kteří se zásadním způsobem zasloužili o rozvoj některého ze sídel České republiky na ocenění Architekt obci. Cena je udělována architektovi a zástupci obce, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem přispěl ke vzniku kvalitní architektury a udržitelnému rozvoji dané obce.

Nový stavební zákon – školení organizované Komorou

Česká komora architektů pro Vás připravila školení k novému stavebnímu zákonu.

Záznam ze semináře Cirkulární architektura

V úterý 16. května se v prostorách ČKA a online uskutečnil seminář, který představil principy cirkulárního navrhování ve všech fázích života budovy a praktické příklady z praxe v ČR i zahraničí. Na udržitelnou architekturu se podíval v měřítku budovy, vybavení interiérů i cirkulárních měst. Byla řeč o tom, co je to LCA analýza materiálů a konstrukcí a jak přistupovat k rekonstrukcím. Zásadní částí semináře byly praktické příklady dobré praxe z ČR. Zde byly představeny konkrétní řešení i použité materiály. Zmíněny byly potíže při povolování či domluvě s investory, a jak je překonat.

Nový stavební zákon našel svou finální podobu

Dne 22. května byla prezidentem podepsána tzv. věcná novela nového (dosud převážně) neúčinného stavebního zákona. Zdá se, že máme před sebou alespoň na nějakou dobu finální znění normy, která od příštího roku zasáhne po delší době zásadním způsobem do výkonu povolání autorizovaných architektů. MMR v těchto dnech oživilo pracovní skupinu pro rekodifikaci územního plánování s cílem změnit novelou III. část zákona řešící územní plánování.

Upozornění na nově vyhlášenou architektonickou soutěž

Na webových stránkách Komory je možné nastavit upozornění na nově vyhlášenou soutěž.

Odešel krajinářský architekt Jaroslav Šubr

Dne 7. května 2023 zemřel ve věku 84 let krajinářský architekt Jaroslav Šubr. Patřil mezi zakládající členy České komory architektů (číslo autorizace 00035), v Brně působil řadu let u autorizačních zkoušek ČKA.

O Českou cenu za architekturu se uchází 241 realizací

O titul v letošním, 8. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) se uchází 241 staveb realizovaných v posledních pěti letech na území České republiky. Mezinárodní odborná porota z nich vybere užší okruh nominovaných, který bude oznámen na nominačním večeru 27. června. Nejvyšší ocenění, tedy finalisté ČCA a držitel hlavní ceny ČCA, pak budou vyhlášena na slavnostním galavečeru v listopadu. Uděleny budou také ceny partnerů. Součástí přehlídky je i cena za výjimečný počin, jejíž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA. Generálním partnerem přehlídky je již popáté společnost CENTRAL GROUP.

Proběhla valná hromada ČKA

V sobotu 22. dubna se uskutečnila na FA ČVUT valná hromada, které se zúčastnilo 156 autorizovaných architektů.

Jan Kasl pokračuje ve funkci předsedy ČKA

Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém prvním zasedání po volbách doplňujících třetinu členů orgánů konaných 22. dubna na valné hromadě odhlasovalo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. Prvním místopředsedou zůstává Petr Lešek, druhým místopředsedou Stanislav Žerava.

Výsledky voleb do orgánů ČKA

Na XXX. valné hromadě České komory architektů konané dne 22. dubna 2023 v Praze byli zvoleni do orgánů České komory architektů na tříleté funkční období níže uvedení architekti.

Vyjádření předsedy ČKA k otevřenému dopisu architektů ve věci rekonstrukce někdejších městských lázni v Plzni

Stanovisko k otevřenému dopisu architektů z dubna 2023

Fakulta architektury ČVUT přijímá přihlášky do doktorského studia

Přijímací řízení do Ph.D. studia v akademickém roce 2023/2024 je otevřené do 28. 4. 2023. Zájemci a zájemkyně se mohou hlásit do tří studijních programů a vybírat z více než šesti desítek tematických okruhů.

ČKA vyhlásila 24. ročník Přehlídky diplomových prací

Do přehlídky Diplomky se mohou hlásit všichni architekti, krajinářští architekti a urbanisti, kteří jsou úspěšnými čerstvými absolventy vysokých škol architektury a příbuzných oborů.

Dotace na ceny v architektonické soutěži

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 31. března výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+.

Nejvyšší soud podpořil práva autora stavby

Dne 28. února vynesl Nejvyšší soud rozsudek ve věci sp. zn. 23 Cdo 2655/2022, kterým zamítl dovolání žalovaného ve věci žaloby, kterou se žalobce - architekt  - domáhal ochrany svého autorského díla, architektury  bytového domu, proti neoprávněným zásahům do jeho integrity. Rozhodnutí je významné pro praktické uplatňování práva architektů jako autorů v České republice, zejména pokud jde o výklad a aplikaci některých klíčových pojmů autorského zákona. O rozhodnutí informuje Mgr. Ondřej Kolisko, LL.M., z advokátní kanceláře ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI, která se problematikou autorských práv v architektuře zabývá.

Novela stavebního zákona míří do Senátu

Novela stavebního zákona nenaplnila svůj možný potenciál, částečné zlepšení a zrychlení ale přinese.

Sektorová studie ACE 2022

Evropská rada architektů (ACE) zveřejnila výsledky již osmé Sektorové studie o stavu architektonické profese v Evropě.

Adapterra Awards

Nominovat projekty můžete do konce března.

Soutěž o návrh českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2025 vyhráli Apropos Architects

Architektonická soutěž o návrh českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2025 zná své vítěze. Zvítězil návrh studia Apropos Architects, na druhém místě se umístil ateliér A69 – architekti a třetí byl pavilon navržený ateliérem Mjölk. Speciální ocenění získali Plus One Architects. Kancelář generálního komisaře nyní zahájí s vybranými architektonickými studii jednání, ze kterého nejpozději do konce dubna vzejde multioborový tým zajišťující projekt českého pavilonu. Vítězné návrhy vybrala sedmičlenná odborná porota z celkem 38 zaslaných projektů.

Kulatý stůl ČTK na téma Stavební zákon - 2. března od 10 hod.

Pozvání ke kulatému stolu přijali místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, předseda České komory architektů Jan Kasl, zástupce iniciativy CityDeal Ondřej Boháč, ředitel Asociace developerů ČR Tomáš Kadeřábek a viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Zdeněk Soudný.

Realizace do Ročenky české architektury 2024

Jste hrdí na svoji realizaci dokončenou v roce 2022 či letos? Nebo Vás zaujal projekt některého z kolegů? Navrhněte jej do Ročenky české architektury pro rok 2024. Sestavovat ji bude tentokrát Pavel Nasadil.

Únorový newsletter ČKA

V aktuálním newsletteru Komory se dočtete spoustu zajímavých informací.