Přeskočit na obsah

Novinky

Dotazník - vady v úřední činnosti

Spolupracujeme s Kanceláří veřejného ochránce práv na strategii, jak zlepšit spolupráci s (nejen) stavebními úřady.

Československý BLOK architektů a výtvarníků udělil Ceny Vladimíra Karfíka za období 2019/2021

13. prosince 2022, v obřadní síni radnice města Zlína od F. L. Gahuru, byly slavnostně předány Ceny Vladimíra Karfíka. Uděluje je s tříletou periodicitou československý spolek BLOK architektů a výtvarníků/architektů a výtvarníků, založený po sametové/něžné revoluci přáteli architekty z obou stran řeky Moravy, jejichž díla byla výrazná navzdory normalizačnímu režimu, který je tlačil do pozadí. Cena, pojmenovaná na počest tvorby a života jejího prvního čestného nositele, se tradičně předávala s podporou města, se kterým je Vladimír Karfík a jeho architektura ikonicky spojena. Laureáty ceny se v minulosti stalo 33 osobností československé architektury, mezi nimi například. Karel Prager, zakladatel a první předseda BLOKu, Štefan Světko, Alena Šrámková, Víra Mecková, Josef Pleskot, Vladimír Dedeček a další.

Konference Architecs for Innovation – zpráva Pavla Martinka

V listopadu proběhla v Bruselu konference o umělé inteligenci architektuře, která vznikla v rámci pracovní skupiny Practice committee. Podíleli se na ní zejména Pavel Martinek a Diego Zoppi.

Přihlaste svůj projekt do soutěže o Ceny NEB

Evropská komise otevřela třetí ročník Cen Nového evropského Bauhausu.

OTTA Standardy služeb krajinářského architekta

Dne 10. listopadu 2022 se uskutečnil dlouho připravovaný otevřený think-tank na téma definice profese krajinářského architekta, standardy jeho služeb a další témata, která s tímto oborem souvisí. Události, kterou měla pod patronátem pracovní skupina krajinářská architektura, se účastnilo na 21 účastníků na místě a 50 online, čímž se akce zařadila mezi nejnavštěvovanější OTTA od doby vzniku diskusí tohoto formátu.

Memorandum o spolupráci s Asociací podnikatelů v geomatice

ČKA společně s kolegy z ČKAIT uzavřela Memorandum o spolupráci s Asociací podnikatelů v geomatice usilující o vznik profesní komory pečující o oblast geomatiky pod zákonem 200/1994 Sb. o zeměměřičství.

Setkání profesních komor 2022

Každoroční setkání a jednání profesních komor vzniklých ze zákona pořádala letos 7. prosince Česká stomatologická komora v Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Tatiana Uhríková vítězkou Přehlídky diplomových prací

Tatiana Uhríková z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně se stala vítězkou 23. ročníku Přehlídky diplomových prací.

ČKA a Pro Bono

V říjnu jsme uspořádali diskusní setkání OTTA na téma Architektura jako poslání. Jako panelisté se zúčastnili Jana Kostelecká, Jan Kasl, Petr Lešek, Lukáš Janáč a on-line z Austrálie Jiří Lev. Debatéři se shodli, že poslání architekta je nejen stavět kvalitní stavby, ale především komunikovat a šířit architektonická témata.

Postřehy z Valné hromady ACE

V Bruselu se 25. listopadu po necelých dvou letech online schůzek sešla fyzicky Valná hromada Evropské rady architektů (ACE), a to téměř v úplném složení. Předcházela jí konference Architects for Inovation věnovaná uplatnění umělé inteligence (AI) v navrhování staveb. Za ČKA se oba dny účastnili Pavel Martinek, předseda pracovní skupiny ACE Practice committee, který konferenci připravoval, Jan Kasl a Petr Lešek. Protože původně byla konference a VH ACE plánována do Prahy, ale z důvodů množství akcí v rámci předsednictví se nepodařilo zajistit na tento termín vhodné prostory, dostala ČKA šanci se představit a uspořádat koktail pro účastníky. Jan Kasl zároveň evropským kolegům architektům představil jak aktuální Českou cenu za architekturu, tak výsledky soutěžní přehlídky realizací z architektonických soutěží DESET. Petr Lešek na závěr jednání VH prezentoval Pražskou Chartu k tématu poválečné obnovy Ukrajiny, která je jedním z výstupů nedávné pražské konference evropských politik architektury ECAP.

Městské bydlení - exkurze do norského Osla

Složení účastníků bylo pestré. Kromě architektů zahrnovalo odborníky z oblasti kunsthistorie, sociologie a ekonomie, kteří pracují ve státní správě, na univerzitách i v soukromém sektoru. Právě tento interdisciplinární mix mi přijde velmi vhodný pro možnost reálného dopadu nabytých zkušeností.

Dotazník ACE k genderové rovnosti

Evropská rada architektů (Architect´s Council of Europe) a její pracovní skupina ACE Women in Architecture se chystá vydat sadu doporučení na podporu genderové rovnosti, rozmanitosti a začlenění do profese architekta.

Výsledky 7. ročníku České ceny za architekturu

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu konaném ve Foru Karlín a přenášeném živě na web ČT art byly v úterý 8. listopadu vyhlášeny výsledky 7. ročníku této soutěžní přehlídky realizovaných staveb organizované Českou komorou architektů.

Zemřel architekt Josef Kiszka

V sobotu 29. října zemřel v Havířově doc. Ing. arch. Josef Kiszka.

Ohlédnutí za konferencí ECAP

V dnech 11. a 12. října proběhla v Praze v rámci českého předsednictví konference evropských politik architektury ECAP. Pořádalo ji Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Českou komorou architektů.

Soutěžení přehlídka DESET: Představujeme nejlepší realizace vzniklé z architektonických soutěží

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila výsledky soutěžní přehlídky nazvané DESET, v níž soutěžily stavby vzešlé z architektonických soutěží. Soubor dvou desítek nejzdařilejších staveb vybrala porota složená z předních teoretiků a kritiků architektury (Vendula Hnídková, Karolina Jirkalová, Rostislav Koryčánek, Osamu Okamura, Rostislav Švácha, Jana Tichá a Petr Volf). Cílem soutěžní přehlídky je upozornit na architektonické soutěže jako na transparentní způsob hledání zpracovatele projektové dokumentace a na kvalitativní přínos takto vzniklých staveb pro společnost. Posuzována byla díla vzešlá z architektonických soutěží organizovaných v období let 1993 a 2015.

Přednášky z mezinárodní konference Standardy architektonických služeb a honoráře

Chorvatská komora architektů pořádala ve dnech 13. a 14. října 2022 v Záhřebu mezinárodní konferenci na téma Standardy architektonických služeb a honoráře (Scope of Architectural Services and Fees).

Projekt BUSGoCircular

Ve dnech 18. – 19. ledna 2023 proběhne na Fakultě stavební ČVUT v Praze Train-the-Training programu BUSGoCircular.

Newsletter UIA

Aktuální novinky z Mezinárodní unie architektů.

Hlastujte v soutěži Adapterra Awards už jen do 15. října

Který z projektů je lépe připravený na vedro, sucho, lijáky nebo energetickou soběstačnost? Hlasujte online a udělte cenu veřejnosti.

Pojištění projektu při pozastavení zakázky

V souvislosti s nepředvídatelnou ekonomickou situací, cenou stavebních materiálů a dalšími faktory dochází v poslední době k nadprůměrnému počtu případů pozastavení stavebních zakázek. To může být velmi nepříjemné pro architekty, neboť vedle ztráty očekávaných příjmů je to mnohdy spojeno s nutností udržovat po celou dobu pozastavení pojištění sjednané ve vztahu ke konkrétnímu projektu. Architektovi tím mohou vznikat nepředvídatelné náklady na udržení pojištění v platnosti.

Aktualizace Politiky architektury

V srpnu 2022 se ČKA v mezirezortním připomínkovém řízení vyjadřovala k aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury (PASK) vydávané MMR. Výsledná podoba dokumentu bude prezentována na říjnové Konferenci k politikám architektury a stavební kultury ECAP. Aktualizovaná politika bude platit 5-6 let (podle výsledku připomínkového řízení) a pevně doufáme, že ji nestihne osud její dosavadní (historicky první) verze. Ta bohužel převážně „zůstala v šuplíku“ Úřadu vlády a MMR a na stav vystavěného prostředí u nás neměla téměř žádný dopad.

Archiv časopisu ERA21 pro členy ČKA zdarma

Časopis ERA21 nabízí všem členům České komory architektů exkluzivní přístup do svého digitálního archivu, nově doplněného o všechny ročníky 2008–2021.

Architekt obci 2022 - Daria Balejová a Řevnice

Laureátem ocenění Architekt obci 2022 se stala Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Společně s ní cenu na slavnostním ceremoniálu na veletrhu FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech převzal dne 21. 9. 2022 starosta Tomáš Smrčka. Paní architektce gratulujeme!