Přeskočit na obsah

Výměna razítek již od ledna

S účinností od 1. ledna 2024 dochází v autorizačním zákoně k řadě změn v oblasti oborů autorizací. S tím souvisí povinnost k výměně autorizačních razítek u architektů s autorizací A.0 (která nadále nebude existovat a její držitelé razítka obdrží razítka A.1, A.2 a A.3) a architektů s autorizací A.1 (kteří obdrží razítka A.1 a A.2).

3. 12. 2023

Architekti autorizovaní v oboru architektura (A.1) mají povinnost předložit ČKA osvědčení o autorizaci a autorizační razítko k výměně za nová, na nichž budou uvedena oprávnění pro obory architektura a územní plánování, do konce roku 2024, architekti se všeobecnou autorizací (A.0) do roku 2030. Do té doby budou dosavadní razítka a osvědčení v platnosti. Po uplynutí těchto lhůt přestanou stávající razítka platit. Žádáme tímto architekty autorizované v oboru A.1, aby termín výměny sjednali s předstihem alespoň 14 dní. Architekty s autorizací A.0 naopak z kapacitních důvodů žádáme, aby výměnu razítek a osvědčení uskutečnili až od začátku roku 2025.

Výměna razítek proběhne osobně v pražské kanceláři České komory architektů v Praze. Kontaktní osobou pro výměnu je Milena Ondráková (e-mail: milena.ondrakova@cka.cz). 

Do e-mailu prosím uveďte: titul, jméno a příjmení, číslo autorizace, zda požadujete chráněné označení „Autorizovaný architekt pro obor územní plánování“ nebo alternativně označení „Autorizovaný urbanista“. Žádosti budou vyřizovány postupně, prosíme Vás o trpělivost a vyčkejte na oznámení, že osvědčení a razítko jsou pro Vás připraveny.

Veškeré náklady spojené s výrobou nových razítek a osvědčení ponese ČKA.