Přeskočit na obsah

Zemřel přerovský architekt Stanislav Žalud

Dne 14. listopadu 2023 zemřel architekt Stanislav Žalud. Patřil mezi zakládající členy České komory architektů (číslo autorizace: 00003). V letech 1992–1993 byl místopředsedou Stavovského soudu ČKA.

24. 11. 2023

Ing. arch. Ing. Stanislav Žalud (*22. 2. 1932 v Přerově) se vyučil zedníkem a následně studoval na střední průmyslové škole. Po maturitě roku 1952 zahájil studium architektury na Stavební fakultě VUT v Brně. V letech 1957–1960 působil jako učitel odborných předmětů na SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou a v období let 1960–1961 pracoval v podniku Přerovské strojírny v Přerově a následně jako vedoucí projekce u Okresního stavebního podniku Přerov. Do roku 1965 byl vedoucím odboru územního plánování na Okresním národním výboru ve Vyškově. Dálkově vystudoval ekonomii na VŠE v Praze. V letech 1968–1971 působil jako vedoucí investičního oddělení v podniku Pal a později ve funkci hlavního architekta města v Novém Jičíně. Navázala funkce památkového architekta. V Novém Jičíně roku 1968 založil Klub angažovaných nestraníků a také se podílel na druhé obnově tamějšího skautingu. Od roku 1970 se dostal do hledáčku Státní bezpečnosti. Velkou část období normalizace byl pro své občanské postoje profesně omezován. Vyloučili ho například ze Svazu architektů a v rámci akce Asanace proběhl pokus o jeho vylákání do zahraničí. I přesto se společensky angažoval a pořádal například v klubu Chemických závodů i jinde přednášky vztahující se k profesi architekta. V době sametové revoluce se stal mluvčím přerovského Občanského fóra. Roku 1990 byl za Občanské fórum zvolen do Sněmovny lidu a později spoluzakládal ODS. Ve funkci pokračoval i po druhých volbách roku 1992 a ve funkci člena předsednictva Federálního shromáždění setrval do rozpadu Československa. V politice pak zůstal ještě několik let jako náměstek a poradce ministra hospodářství, byl členem Unie svobody, angažoval se v komunální politice. Projektoval rodinné i hospodářské domky, užitkové a chovatelské stavby určené především pro chov koní. V posledních letech působil jako městský architekt Rychnova nad Kněžnou.