Přeskočit na obsah

Povinnost proslunění bytů se z nových OTP vypouští

Po projednání nové vyhlášky o požadavcích na stavby v připomínkovém řízení došlo mimo jiné v reakci na připomínky ČKA k vypuštění požadavku na proslunění bytů. Povinnost navrhovat prosluněné pobytové místnosti by měla platit pouze pro stavby pro sociální služby a herny mateřských škol.

31. 10. 2023

Úprava odstraňuje jednu ze významných překážek pro vznik kvalitního vystavěného prostředí a Komora proto rozhodnutí MMR požadavek vypustit velmi vítá. Upozorňuje zároveň na probíhající přípravy technické normy s požadavky na denní osvětlení budov, která transponuje a doplňuje evropskou normu pro denní osvětlení budov (ČSN EN 17037+A1). Evropská norma řadí mezi požadavky na denní osvětlení budov požadavky na příspěvek denního světla, výhled, proslunění a oslnění. Projednávaná úprava navrhuje přesunout tyto požadavky z informativních příloh do normativní části dokumentu. 

Na základě aktuálního projednaného návrhu vyhlášky o požadavcích na stavby by norma neměla být pro byty právně závazná, je však nutno připomenout běžnou smluvní praxi, kdy stavebníci (developeři) vyžadují, aby dokumentace byla v souladu s veškerými technickými normami bez rozdílu. Tato praxe nevyhnutelně povede ke vzniku nároků z odpovědnosti za vady dokumentace u projektantů a současně oslabí efekt vypuštění proslunění z vyhlášky o požadavcích na stavby. Komora bude nadále trvat na tom, aby upravená technická norma v žádném ohledu nepřekračovala požadavky plynoucí z již schválené evropské normy.