Přeskočit na obsah

Architektura a urbanismus ve vzdělávání dětí

Komora chce v příštím roce posílit aktivity na poli vzdělávání dětí v oblasti architektury a urbanismu. V návaznosti na to hledáme architekty a architektky, kteří se vzdělávání nejmladší generace již věnují anebo do budoucna věnovat chtějí. Cílem je vytvořit databázi proškolených odborníků, kteří ve spolupráci s pedagogy pomohou vytvářet synergii mezi teorií a praxí, otevírat nové obzory pro žáky a přispívat k jejich celkovému rozvoji.

20. 12. 2023

Zájemce žádáme o vyplnění dotazníku.

V každodenním životě strávíme značnou část času v prostředí našich domovů, měst, a krajiny, avšak kolik z nás si je vědomo této skutečnosti? A kolik z nás se zamýšlí nad podobou tohoto prostředí, nad jeho proměnami, a nad vlastním vlivem na něj? Profese jako jsou architekti, urbanisté, a krajinářští architekti aktivně formují fyzický vzhled prostředí, a tím i děje a vztahy v prostoru i v čase. Mohli by tito odborníci sdílet své pohledy s širokou veřejností na okolní krajinu, svá pozorování a porozumění, přispívajíc tak ke vztahu jednotlivce k jeho okolí? ČKA letos věnovala první číslo svého pravidelného bulletinu tématu Architektura. Ve spolupráci s PS Vzdělávání se významněji soustředila na činnost kolem aktualizace Politiky architektury a stavební kultury a Rámcových vzdělávacích programů. V druhé polovině roku se společné úsilí setkalo nad snahou vytvořit databázi architektů, kteří se vzdělávání nejmladších generací věnují a jejíž součástí se v budoucnu budete moci stát i vy. 

Rozvoj potenciálu vzdělávání dětí a širší veřejnosti v oblasti architektury a urbanismu představuje jednu z možných odpovědí na otázku, jak podpořit vztah k místu a porozumění prostředí, které nás obklopuje. Spolupráce architektů a pedagogů může vytvářet synergii mezi teorií a praxí, otevírat nové obzory pro žáky a přispívat k jejich celkovému rozvoji. Kromě Politiky architektury a stavební kultury (dále PASK) se tato myšlenka stala jedním z klíčových témat posledních několika let v rámci Pracovní skupiny Vzdělávání. Skupina intenzivně spolupracovala nejen na aktualizaci PASK, ale rovněž na nové podobě Rámcových vzdělávacích programů, kterou zpracovává Národní pedagogický institut. S plným povědomím o důležitosti tohoto tématu připravuje Česká komora architektů (ČKA) ve spolupráci s Pracovní skupinou Vzdělávání sérii vzdělávacích seminářů a zakládá databázi architektů, kteří se věnují vzdělávání nejmladších generací, jako první krok k posílení spolupráce s rozsáhlou neziskovou komunitou a pedagogickou obcí.

Spolupráce mezi architekty a pedagogy může být prospěšnou zkušeností pro obě strany. Architekti mohou pořádat workshopy, poskytnout prezentace a jiné učební podklady pro pedagogy a žáky nebo umožnit žákům skrze participativní metody zapojit se do konkrétních projektů, což kromě vztahu k místu a zodpovědnosti může rozvíjet jejich kreativitu i technické nebo komunikační dovednosti. Terénní praxe - ukázky projektů a poznávací procházky s odborníky, skýtají užitečné pohledy na architekturu a urbanismus a mohou ukázat, jak tyto koncepty ovlivňují každodenní život, životní prostředí a společnost. Architekti mohou  poskytnout know-how v oblasti technických dovedností, ale i být inspirací pro žáky, podporujíc jejich kreativitu a inovativní myšlení. Vzájemná spolupráce může vytvořit prostředí, kde lze myšlenky svobodně rozvíjet a kde jsou žáci povzbuzováni k objevování vlastních nápadů.

Pokud se věnujete tématům spojeným s vzděláváním dětí v oblasti architektury a urbanismu nebo spolupracujete s pedagogy, rádi bychom vás vyzvali k vyplnění krátkého dotazníku. Pokud Vás téma zajímá, ale ještě s ním nemáte praktickou zkušenost, prosím, vyplňte do dotazníku své údaje i Vy. Vaše zkušenosti a názory jsou pro nás neocenitelné a pomohou nám lépe porozumět a posílit tuto klíčovou oblast společného úsilí.