Přeskočit na obsah

Novinky

Digi/BIM Day ČKA již v úterý 26. září

Předseda pracovní skupiny Digitalizace Aleš Marek spolu s ostatními členy PS vás provedou po „rozbouřeném moři“ současné digitalizace a podělí se s vámi o aktuální informace týkající se projektování metodou BIM.

Přehled informací o užívání autorizačních razítek ČKA od 1. 1. 2024

S účinností od 1. 1. 2024 dochází v autorizačním zákoně k řadě změn v oblasti oborů autorizací.

New European Bauhaus Prize 2023

22. června 2023 proběhlo v Bruselu slavnostní vyhlášení třetího ročníku Ceny Nový Evropský Bauhaus 2023.

Architekt Jan Línek slaví osmdesátiny

Architekt Jan Línek oslavil 22. srpna 2023 osmdesáté narozeniny. Patří mezi zakladatele České komory architektů (číslo autorizace 00018), v letech 1993–2002 byl členem představenstva Komory. Mezi jeho neznámější stavby patří např. Penzion pro seniory Hvězda nebo Domov sociální péče Hagibor a také řada domovů důchodců, které navrhli v sedmdesátých letech společně s Vlado Milunićem.

Festival New European Bauhaus 2024: výzva k podání přihlášek

Druhý ročník Festivalu New European Bauhaus (NEB) se bude konat ve dnech 18. - 20. dubna 2024, a to v Bruselu a na dalších místech v Evropě i mimo ni.

Rozsudek k licenci ze smlouvy o dílo k architektonické studii

Nejvyšší soud dne 6. 4. 2021 vydal pod sp. zn. 27 Cdo 2857/2019 rozsudek, ve kterém se zabýval užitím architektonické a urbanistické studie jejím objednavatelem, tedy jakými způsoby může objednatel studii jako autorské dílo použít na základě smlouvy o dílo. Rozhodnutí popisuje advokát JUDr. František Vyskočil, Ph.D., z advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a partneři, a rovněž přidává svá doporučení k uzavírání takovýchto smluv.

Průzkum Evropské komise ohledně poskytování služeb ve stavebnictví

Cílem je identifikace konkrétních výzev a problémů, se kterými se setkávají firmy a podniky poskytující služby v oblasti stavebnictví v zemích EU.

Mezinárodní porota České ceny za architekturu nominovala do prestižního výběru 31 děl

Česká komora architektů zveřejnila na nominačním večeru 8. ročníku České ceny za architekturu pořádaném 27. června 2023 v Domě Radost v Praze třicet jedna děl, která mezinárodní porota nominovala do prestižního výběru. Jméno držitele hlavní ceny i ostatních finalistů se veřejnost dozví v listopadu 2023 na galavečeru ve Foru Karlín. Autoři Památníku tří odbojů v Lošanech z ateliéru IXA převzali za tuto stavbu Cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila.

Dotační program Nová zelená úsporám od září podpoří estetiku fasád budov

Od září budou platit aktualizovaná pravidla dotačního programu Nová zelená úsporám (NZU) zaměřeného na úspory energií v rodinných a bytových domech. Ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA) byly formulovány požadavky na estetiku fasád budov, u kterých bude čerpána podpora např. na jejich zateplení. Program Ministerstva životního prostředí (MŽP) administruje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

Petr Hlaváček oceněn Poctou ČKA

Česká komora architektů (ČKA) udělí ocenění Pocta ČKA za rok 2022 architektu Petru Hlaváčkovi. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Slavnostní předání se uskuteční na nominačním večeru České ceny za architekturu v úterý 27. června 2023.

Architekt Mojmír Kyselka slaví 90 let

Ve čtvrtek 15. června oslavil architekt Mojmír Kyselka úctyhodné životní jubileum.

Architekt obci 2023 - zasílání nominací

Do 21. července lze nominovat architekty, kteří se zásadním způsobem zasloužili o rozvoj některého ze sídel České republiky na ocenění Architekt obci. Cena je udělována architektovi a zástupci obce, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem přispěl ke vzniku kvalitní architektury a udržitelnému rozvoji dané obce.

Nový stavební zákon – školení organizované Komorou

Česká komora architektů pro Vás připravila školení k novému stavebnímu zákonu.

Záznam ze semináře Cirkulární architektura

V úterý 16. května se v prostorách ČKA a online uskutečnil seminář, který představil principy cirkulárního navrhování ve všech fázích života budovy a praktické příklady z praxe v ČR i zahraničí. Na udržitelnou architekturu se podíval v měřítku budovy, vybavení interiérů i cirkulárních měst. Byla řeč o tom, co je to LCA analýza materiálů a konstrukcí a jak přistupovat k rekonstrukcím. Zásadní částí semináře byly praktické příklady dobré praxe z ČR. Zde byly představeny konkrétní řešení i použité materiály. Zmíněny byly potíže při povolování či domluvě s investory, a jak je překonat.

Nový stavební zákon našel svou finální podobu

Dne 22. května byla prezidentem podepsána tzv. věcná novela nového (dosud převážně) neúčinného stavebního zákona. Zdá se, že máme před sebou alespoň na nějakou dobu finální znění normy, která od příštího roku zasáhne po delší době zásadním způsobem do výkonu povolání autorizovaných architektů. MMR v těchto dnech oživilo pracovní skupinu pro rekodifikaci územního plánování s cílem změnit novelou III. část zákona řešící územní plánování.

Upozornění na nově vyhlášenou architektonickou soutěž

Na webových stránkách Komory je možné nastavit upozornění na nově vyhlášenou soutěž.

Odešel krajinářský architekt Jaroslav Šubr

Dne 7. května 2023 zemřel ve věku 84 let krajinářský architekt Jaroslav Šubr. Patřil mezi zakládající členy České komory architektů (číslo autorizace 00035), v Brně působil řadu let u autorizačních zkoušek ČKA.

O Českou cenu za architekturu se uchází 241 realizací

O titul v letošním, 8. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) se uchází 241 staveb realizovaných v posledních pěti letech na území České republiky. Mezinárodní odborná porota z nich vybere užší okruh nominovaných, který bude oznámen na nominačním večeru 27. června. Nejvyšší ocenění, tedy finalisté ČCA a držitel hlavní ceny ČCA, pak budou vyhlášena na slavnostním galavečeru v listopadu. Uděleny budou také ceny partnerů. Součástí přehlídky je i cena za výjimečný počin, jejíž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA. Generálním partnerem přehlídky je již popáté společnost CENTRAL GROUP.

Proběhla valná hromada ČKA

V sobotu 22. dubna se uskutečnila na FA ČVUT valná hromada, které se zúčastnilo 156 autorizovaných architektů.

Jan Kasl pokračuje ve funkci předsedy ČKA

Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém prvním zasedání po volbách doplňujících třetinu členů orgánů konaných 22. dubna na valné hromadě odhlasovalo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. Prvním místopředsedou zůstává Petr Lešek, druhým místopředsedou Stanislav Žerava.

Výsledky voleb do orgánů ČKA

Na XXX. valné hromadě České komory architektů konané dne 22. dubna 2023 v Praze byli zvoleni do orgánů České komory architektů na tříleté funkční období níže uvedení architekti.

Vyjádření předsedy ČKA k otevřenému dopisu architektů ve věci rekonstrukce někdejších městských lázni v Plzni

Stanovisko k otevřenému dopisu architektů z dubna 2023

Fakulta architektury ČVUT přijímá přihlášky do doktorského studia

Přijímací řízení do Ph.D. studia v akademickém roce 2023/2024 je otevřené do 28. 4. 2023. Zájemci a zájemkyně se mohou hlásit do tří studijních programů a vybírat z více než šesti desítek tematických okruhů.

ČKA vyhlásila 24. ročník Přehlídky diplomových prací

Do přehlídky Diplomky se mohou hlásit všichni architekti, krajinářští architekti a urbanisti, kteří jsou úspěšnými čerstvými absolventy vysokých škol architektury a příbuzných oborů.