Přeskočit na obsah

Proběhla valná hromada ČKA

V sobotu 22. dubna se uskutečnila na FA ČVUT valná hromada, které se zúčastnilo 156 autorizovaných architektů.

26. 4. 2023

Shromáždění naplnilo stanovený program - proběhly volby do komorových orgánů (výsledky voleb po rozkliknutí zde), byl schválen rozpočet, došlo k přijetí několika změn soutěžního, organizačního a jednacího řádu a profesního a etického řádu ČKA (pro přehled přijatých změn klikejte zde) a bylo schváleno závěrečné usnesení (k dispozici po rozkliknutí zde). V něm valná hromada uložila představenstvu například zabývat se funkcí městského architekta a zaměřit se přitom na upřesnění podmínek výkonu této činnosti. Představenstvo má také rok na přípravu novelizace soutěžního řádu, která zohlední elektronizaci architektonických soutěží. Úkolem je i další zdokonalování kalkulačky, jako nástroje pro výpočet ceny projektových prací. V neposlední řadě má představenstvo nadále usilovat o kvalitnější legislativu v oblasti stavebního práva.

Valná hromada schválila široký seznam programových priorit ČKA na příští období. Prioritou zůstává propagace architektury a systematická péče o vystavěné prostředí. Komora bude usilovat o zadávání veřejných zakázek s důrazem na kvalitu; zaměří se přitom také na nevýhodné smlouvy o dílo, které jsou architektům často předkládány ze strany veřejných i zadavatelů. Programovou prioritou je i celoživotní vzdělávání architektů zaměřené na udržitelnost a klimatickou změnu. ČKA bude připravena být partnerem vládě v oblasti pomoci Ukrajině při její obnově. Valná hromada uložila představenstvu také dbát na atraktivitu ČKA pro mladé architekty. Dalšími oblastmi, v nichž se má představenstvo angažovat jsou památkový zákon nebo honoráře a standardy projektové dokumentace.