Přeskočit na obsah

Novinky

Vyjádření předsedy ČKA k otevřenému dopisu architektů ve věci rekonstrukce někdejších městských lázni v Plzni

Stanovisko k otevřenému dopisu architektů z dubna 2023

Fakulta architektury ČVUT přijímá přihlášky do doktorského studia

Přijímací řízení do Ph.D. studia v akademickém roce 2023/2024 je otevřené do 28. 4. 2023. Zájemci a zájemkyně se mohou hlásit do tří studijních programů a vybírat z více než šesti desítek tematických okruhů.

ČKA vyhlásila 24. ročník Přehlídky diplomových prací

Do přehlídky Diplomky se mohou hlásit všichni architekti, krajinářští architekti a urbanisti, kteří jsou úspěšnými čerstvými absolventy vysokých škol architektury a příbuzných oborů.

Dotace na ceny v architektonické soutěži

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 31. března výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+.

Nejvyšší soud podpořil práva autora stavby

Dne 28. února vynesl Nejvyšší soud rozsudek ve věci sp. zn. 23 Cdo 2655/2022, kterým zamítl dovolání žalovaného ve věci žaloby, kterou se žalobce - architekt  - domáhal ochrany svého autorského díla, architektury  bytového domu, proti neoprávněným zásahům do jeho integrity. Rozhodnutí je významné pro praktické uplatňování práva architektů jako autorů v České republice, zejména pokud jde o výklad a aplikaci některých klíčových pojmů autorského zákona. O rozhodnutí informuje Mgr. Ondřej Kolisko, LL.M., z advokátní kanceláře ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI, která se problematikou autorských práv v architektuře zabývá.

Novela stavebního zákona míří do Senátu

Novela stavebního zákona nenaplnila svůj možný potenciál, částečné zlepšení a zrychlení ale přinese.

Sektorová studie ACE 2022

Evropská rada architektů (ACE) zveřejnila výsledky již osmé Sektorové studie o stavu architektonické profese v Evropě.

Adapterra Awards

Nominovat projekty můžete do konce března.

Soutěž o návrh českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2025 vyhráli Apropos Architects

Architektonická soutěž o návrh českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2025 zná své vítěze. Zvítězil návrh studia Apropos Architects, na druhém místě se umístil ateliér A69 – architekti a třetí byl pavilon navržený ateliérem Mjölk. Speciální ocenění získali Plus One Architects. Kancelář generálního komisaře nyní zahájí s vybranými architektonickými studii jednání, ze kterého nejpozději do konce dubna vzejde multioborový tým zajišťující projekt českého pavilonu. Vítězné návrhy vybrala sedmičlenná odborná porota z celkem 38 zaslaných projektů.

Kulatý stůl ČTK na téma Stavební zákon - 2. března od 10 hod.

Pozvání ke kulatému stolu přijali místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, předseda České komory architektů Jan Kasl, zástupce iniciativy CityDeal Ondřej Boháč, ředitel Asociace developerů ČR Tomáš Kadeřábek a viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Zdeněk Soudný.

Realizace do Ročenky české architektury 2024

Jste hrdí na svoji realizaci dokončenou v roce 2022 či letos? Nebo Vás zaujal projekt některého z kolegů? Navrhněte jej do Ročenky české architektury pro rok 2024. Sestavovat ji bude tentokrát Pavel Nasadil.

Únorový newsletter ČKA

V aktuálním newsletteru Komory se dočtete spoustu zajímavých informací.

Stavební povolení může napadnout účastník řízení i spolek

V situaci, kdy má stavebník pravomocné stavební povolení, nemusí mít ještě zcela jistotu, že jeho stavba v této podobě vznikne. Stavební povolení je totiž možné napadnout žalobou u správního soudu. Lhůta pro podání žaloby je dva měsíce od doručení stavebního povolení žalobci, kterým bývá nejčastěji účastník stavebního řízení. Typicky jde o některého z vlastníků sousedních nemovitostí, který se záměrem nesouhlasí.

Plán veřejných zakázek Plzeňského kraje pro rok 2023

Meet the Buyer - Plán veřejných zakázek Plzeňského kraje pro rok 2023 k dispozici na youtube.

Únorový newsletter ACE

V aktuálním newsletteru Evropské rady architektů (ACE) se dočtete spoustu zajímavých informací.

A.I. Call for research experts and young talents

ACE vyhlašuje otevřenou výzvu k podání návrhů na výzkum umělé inteligence v architektuře.

Lednový newsletter ČKA

Zajímavosti ze světa architektury

Změny ve sjednávání licenční odměny

Na počátku ledna vstoupila v účinnost úprava občanského zákoníku v § 2374, která se týká způsobu sjednávání licenční odměny. Novelizace, k níž došlo v souvislosti s transpozicí směrnic v oblasti autorského práva, byla iniciována poslaneckým pozměňovacím návrhem a přináší nový princip sjednávání odměny za poskytnutí licence v licenční smlouvě. Uvádí, že odměna může být stanovena pevnou částkou pouze v odůvodněných případech a s ohledem na zvláštnosti jednotlivých odvětví. Čtěte dál po rozkliknutí zde.

Záznam diskuze OTTA k architektonickým soutěžím

Pro všechny, kteří nestihli diskuzi OTTA k architektonickým soutěžím konanou v úterý 24. ledna, přinášíme záznam celé debaty.

Hlaste své projekty do Holcim Award

Spolupráce kraje a České komory architektů podpoří kvalitnější architekturu v regionu

Královéhradecký kraj a Česká komora architektů uzavřely dohodu posilující vzájemnou spolupráci při propagaci architektury a realizování kvalitních návrhů staveb ve veřejných zakázkách. Vedení kraje bude zadávat své stavební investice častěji prostřednictvím architektonické soutěže, připravuje vznik centra pro architekturu a nabídne i metodickou pomoc městům a obcím v regionu.

ČKA k problematice regulace služeb airbnb

Airbnb, které je jednou z největších platforem pro zprostředkování krátkodobého ubytování, se v Česku rozšiřuje přibližně od roku 2010. Vzhledem k popularitě služby se jedná o jev s nezanedbatelnými společenskými dopady.

Lednový newsletter UIA

V lednovém newsletteru UIA najdete mnoho zajímavých informací.

Přijatý pracovní plán EU pro kulturu na období 2023–2026

Rada ministrů kultury EU přijala 29. listopadu usnesení o pracovním plánu EU pro kulturu na období 2023-2026.