Přeskočit na obsah

Novinky

Architekt obci 2022 - zasílání nominací

Do 22. července 2022 se mohou hlásit obce a města spolu s architekty do soutěže Architekt obci 2022. Do soutěže lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti.

Newsletter České ceny za architekturu

V Newsletteru ČCA představíme 29 realizací, jejichž nominace byly oznámeny na včerejším nominačním večeru 7. ročníku České ceny za architekturu. Konal se v krásné Valdštejnské zahradě pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila.

Eva Jiřičná převezme ocenění pocta ČKA

Česká komora architektů (ČKA) udělí ocenění Pocta ČKA za rok 2021 profesorce Evě Jiřičné. Oceněním za celoživotní dílo vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Slavnostní předání se uskuteční na nominačním večeru České ceny za architekturu ve Valdštejnské zahradě ve čtvrtek 23. června 2022.

Jižní Morava rok po tornádu - seminář utváření obce

V sobotu 25. června 2022 od 10 hod. se ve velkém sále Kulturního domu Mikulčice uskuteční seminář stejnojmenné iniciativy Utváření obce. Odehraje se v rámci vzpomínkových slavností k prvnímu výročí tornáda, které srovnalo se zemí části sedmi jihomoravských obcí. Seminář se zaměřuje na dopady tornáda na veřejný prostor a obrací se do budoucna - k příležitostem, které pro utváření obce katastrofa přinesla. Ukazuje výsledky roční spolupráce zastupitelů obcí s architekty a komunitními pracovníky.

Kulatý stůl: snižování uhlíkové stopy ve výstavbě a možnosti využití trvale udržitelných materiálů

Jaké jsou možnosti snižování uhlíkové stopy ve výstavbě? Jak k problematice přistupují investoři a jak architekti? Daří se uplatňovat trvale udržitelné stavební materiály?

Chystáme konferenci ECAP

ECAP European Conference on Architectural Policies 2022

PS Digitalizace hledá nové členy

Pokud vás BIM a digitalizace zajímá, máte k BIMu co říct, pak budeme rádi, když se ozvete a přidáte se u nás v ČKA k pracovní skupině digitalizace.

Světový kongres UIA v Kodani - výzva k předložení příspěvků

Termín odevzdání abstraktů je 20. června a úplných příspěvků 3. října.

Průzkumy ACE/NEB LAB

Do 30. června se můžete zapojit do dvou průzkumů.

ČKA vyhlásila 23. ročník Přehlídky diplomových prací

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila 23. ročník Přehlídky diplomových prací. Do přehlídky Diplomky se mohou hlásit všichni architekti, krajinářští architekti a urbanisti, kteří jsou úspěšnými čerstvými absolventy vysokých škol architektury a příbuzných oborů. Svá práce mohou hlásit do 20. července jednoduše online přes web diplom.ky. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním večeru v listopadu.

Průzkum - sektorová studie ACE

Evropská rada architektů (ACE) zahájila již osmou sektorovou studii (tzv. Sector Study), která je nejkomplexnější studií o architektonické profesi v Evropě.

Kulatý stůl: Inteligentní budovy

Časopis ASB ve spolupráci s Českou komorou architektů uspořádal další kulatý stůl, tentokrát na téma: Inteligentní budovy.

Elektronické autorizační razítko

Digitalizace stavebního řízení si vyžádala úpravy také v našem zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Autorizační zákon). K povinnostem spojeným s užíváním otisku autorizačního razítka v § 13 odstavce 3 autorizačního zákona byla k 1. 1. 2022 pod písmenem b) již zakotvena i možnost použití elektronického autorizačního razítka. Rozeberme, o co vlastně jde.

Anketa - CŽV pro architekty v oblasti BIM

Aktuální aktivity ČKA v oblasti CŽV (celoživotní vzdělávání) a s tím související téma digitalizace, včetně zavádění BIM.

Kompletní složení orgánů ČKA

Na XXIX. valné hromadě se uskutečnily volby do všech samosprávných orgánů – představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu.

O Českou cenu za architekturu se uchází 201 realizací

O titul v letošním, 7. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) se uchází 201 staveb realizovaných v posledních pěti letech na území České republiky. Mezinárodní odborná porota z nich vybere užší okruh nominovaných, který bude oznámen na nominačním večeru 23. června. Nejvyšší ocenění, tedy finalisté ČCA a držitel Hlavní ceny ČCA, pak budou vyhlášena na slavnostním galavečeru v listopadu. Udělena bude také Cena za výjimečný počin, jejíž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, a Ceny partnerů. Generálním partnerem přehlídky je již počtvrté společnost CENTRAL GROUP.

Valná hromada ČKA přerušena před posledním bodem programu

V sobotu 23. dubna se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konala letošní valná hromada České komory architektů.

ZEMŘEL JAN KEREL

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO ČCA 10. DUBNA

ZEMŘEL TEORETIK UMĚNÍ JIŘÍ ŠEVČÍK

BŘEZNOVÝ NEWSLETTER ČKA

Přehled zajímavých zpráv a událostí z oblasti architektury

NOMINUJTE SVOJI OSOBNOST DO POCTY ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ

VZPOMÍNKA NA ALENU ŠRÁMKOVOU

Fakulta architektury vzdá poctu své emeritní profesorce. Ve středu 16. března v 18 hodin na ni zavzpomínají studenti a kolegové.

AZYL V OSADNÍ