Přeskočit na obsah

Odešel krajinářský architekt Jaroslav Šubr

Dne 7. května 2023 zemřel ve věku 84 let krajinářský architekt Jaroslav Šubr. Patřil mezi zakládající členy České komory architektů (číslo autorizace 00035), v Brně působil řadu let u autorizačních zkoušek ČKA.

11. 5. 2023
Odešel krajinářský architekt Jaroslav Šubr

Ing. Jaroslav Šubr (*18. 1. 1939 v Brně) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor zahradnický, specializace zahradní architektura a krajinářství v Lednici na Moravě (1957–1962). Od roku 1967 žil v Ostrovačicích. Po absolutoriu působil jako projektant u Technické a zahradní správy města Brna, od roku 1984 byl zaměstnán u Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví Průhonice jako vedoucí technolog a výzkumný pracovník poradenské služby v Brně. Od roku 1965 byl členem kolektivu tvůrců mezinárodních výstav Flora Olomouc a členem sekce pro krajinářskou architekturu při svazu architektů v Brně. Vydal několik publikací např. Obytná zahrada a atrium (1970) a Zeleň obytných vnitrobloků (1990). Byl jedním ze zakladatelů Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu u nás, působil jako externí pedagog na Zahradnické fakultě Vysoké školy zemědělské. Mezi jeho práce patří např. parkové úpravy náměstí 28. října v Brně a Vrchlického sad (2002), studie obnovy zámeckého parku ve Višňovém (1983 a 2008, s Renatou Lankovou-Šubrovou), architektonické řešení hřbitova v Bardějově a náměstí a fontána tamtéž (1971, s arch. Šmídkem), rekonstrukce parku Kadetka v Brně (1975), Generel památek zahradní architektury okresu České Budějovice a také v Jihomoravském kraji, části Ústředního hřbitova v Brně (1978, 1991) atd.

Poslední rozloučení s panem architektem se uskuteční 15. května 2023 ve 14 hodin v obřadní síni krematoria města Brna (Jihlavská ul. 1).