Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Odešel krajinářský architekt Jaroslav Šubr

Dne 7. května 2023 zemřel ve věku 84 let krajinářský architekt Jaroslav Šubr. Patřil mezi zakládající členy České komory architektů (číslo autorizace 00035), v Brně působil řadu let u autorizačních zkoušek ČKA.

11. 5. 2023
Odešel krajinářský architekt Jaroslav Šubr

Ing. Jaroslav Šubr (*18. 1. 1939 v Brně) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor zahradnický, specializace zahradní architektura a krajinářství v Lednici na Moravě (1957–1962). Od roku 1967 žil v Ostrovačicích. Po absolutoriu působil jako projektant u Technické a zahradní správy města Brna, od roku 1984 byl zaměstnán u Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví Průhonice jako vedoucí technolog a výzkumný pracovník poradenské služby v Brně. Od roku 1965 byl členem kolektivu tvůrců mezinárodních výstav Flora Olomouc a členem sekce pro krajinářskou architekturu při svazu architektů v Brně. Vydal několik publikací např. Obytná zahrada a atrium (1970) a Zeleň obytných vnitrobloků (1990). Byl jedním ze zakladatelů Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu u nás, působil jako externí pedagog na Zahradnické fakultě Vysoké školy zemědělské. Mezi jeho práce patří např. parkové úpravy náměstí 28. října v Brně a Vrchlického sad (2002), studie obnovy zámeckého parku ve Višňovém (1983 a 2008, s Renatou Lankovou-Šubrovou), architektonické řešení hřbitova v Bardějově a náměstí a fontána tamtéž (1971, s arch. Šmídkem), rekonstrukce parku Kadetka v Brně (1975), Generel památek zahradní architektury okresu České Budějovice a také v Jihomoravském kraji, části Ústředního hřbitova v Brně (1978, 1991) atd.

Poslední rozloučení s panem architektem se uskuteční 15. května 2023 ve 14 hodin v obřadní síni krematoria města Brna (Jihlavská ul. 1).