Přeskočit na obsah

Architekt Mojmír Kyselka slaví 90 let

Ve čtvrtek 15. června oslavil architekt Mojmír Kyselka úctyhodné životní jubileum.

15. 6. 2023

Pan architekt Mojmír Kyselka slaví 15. června obdivuhodné devadesáté narozeniny. Přinášíme jeho medailonek z pera Vladimíra Šlapety.

Brněnský architekt profesor Mojmír Kyselka mladší ve svěžesti oslavil 15.června své devadesátiny. Pochází z rodiny, která je řadu generací spojena s městem Brnem, brněnskou školou architektury a jihomoravským regionem. Jeho dědeček byl vlivným členem městské rady, babička pilnou sběratelkou lidových písní a spolupracovnicí Leoše Janáčka. Otec – Mojmír Kyselka starší patřil k prvním absolventům brněnské školy architektury, který většinu svého života strávil na městském stavebním úřadě a obohatil Brno o několik krásných škol a rodinných domů. V jednom z nich na Žlutém kopci náš jubilant vyrostl a žije tam spokojeně dodnes. Není proto divu, že má opravdu neobvykle bohatou a neskutečně prodlouženou vícegenerační paměť. Fragmenty z ní často překvapuje a zahlcuje své okolí pozoruhodnými historkami, které dodávají ústřednímu tématu jeho promluv zvláštní flair autenticity. V dětství se stal vášnivým skautem a tomuto hnutí zůstal věrný až dodnes. V otcově prostředí se setkával s vůdčími osobnostmi brněnské architektonické scény Bohuslavem Fuchsem a s Bedřichem Rozehnalem a pod jejich vedením - těžké době stalinismu první poloviny 50-tých let navzdory - vystudoval. Jeho diplomní projekt, vzniklý pod Fuchsovou supervizí byl dokonce vystaven v Moskvě. Umístěnku však dostal do projekce Státních statků, kde se zabýval návrhy zemědělských staveb obytných domů pro venkov. V roce 1957 byl z politických důvodů krátce nespravedlivě vězněn. Později pracoval v brněnském Stavoprojektu, z jehož urbanistického ateliéru přešel na Útvar hlavního architekta, aby se tam začal intenzívně zabývat problémy příměstské oblasti, rekreace a krajinářské tvorby. V roce 1965 se mu podařilo vyjet na kratší stáž do Anglie a při této příležitosti měl vzácnou možnost setkat se v Liverpoolu s nestorem brněnské meziválečné architektonické scény Arnoštem Wiesnerem. V době Pražského jara 1968 byl na doporučení Jindřicha Kumpošta jmenován do Vládní komise pro vodohospodářské úpravy jižní Moravy – Nové mlýny. V době normalizace a vzniku Institutu průmyslového designu zde našel svůj azyl a rozvíjel strategie zemědělské krajiny a agrodesignu. Ten vzbudil ostrou kritiku tehdejšího místopředsedy Svazu architektů a ředitele VÚVA v časopise Československý architekt 1979, na kterou Mojmír Kyselka reagoval v sobě vlastním lehkém tónu a tím si získal širší popularitu neoficiálních odborných kruhů. Když se po sametové revoluci stal v Brně děkanem Ivan Ruller, povolal ho za proděkana a na škole působil jako profesor pro venkov a krajinu až do roku 2003.Semestr učil jako host na Miami univerzity v Oxfordu /Ohio/, na STU v Bratislavě a zejména na TU ve Vídni, kde inicioval koordinované plánování jihomoravského a dolnorakouského pohraničí, které mu vyneslo v roce 2005 ocenění zlatou medailí rektora . A v roce 2006, vybrán jako vedoucí, založil katedru architektury na TU-VŠB v Ostravě, kam dojížděl až do roku 2019. Mojmír Kyselka je jako tvůrčí architekt a urbanista autorem územních plánů vesnic,regulací zemědělské krajiny Námestovo, Mostu a Luhačovic , sídliště Soběšická  a také řady katolických kostelíků na moravském venkově /Radkov, Rozseč nad Kunštátem, Škrdlovice, Smrk, Bílek/. Za osobní celoživotní přínos v oboru krajinářské architektury byl vyznamenán cenou Georgia Agricoly 2022.  Kontakt s vysokoškolským prostředím neztratil dodnes jako vyhledávaný oponent magisterských i doktorských prací v Brně, v Ostravě i v Bratislavě. K jeho jubileu mu přejeme, aby si ještě dlouho udržel svou neutuchající energii, osobitý humor a brněnskou paměť několika generací , kterou nás po léta obšťastňuje a za niž jsme mu vděčni.