Přeskočit na obsah

New European Bauhaus Prize 2023

22. června 2023 proběhlo v Bruselu slavnostní vyhlášení třetího ročníku Ceny Nový Evropský Bauhaus 2023.

29. 8. 2023
New European Bauhaus Prize 2023

Zájemci se mohli přihlásit jak s realizovanými projekty, tak s koncepty a studiemi určenými pro mladé talenty a to do čtyř kategorií: 1. Spojení s přírodou, 2. Obnovení pocitu sounáležitosti, 3. Upřednostňování míst a lidí a jejich potřeb, 4. Dlouhodobý a celoživotní rozvoj průmyslového ekosystému. V tomto roce se poprvé mohly o cenu ucházet i vzdělávací projekty podporující a rozvíjející tři základní pilíře Nového evropského bauhausu: estetika, udržitelnost a inkluzivita. Z 1400 přihlášených projektů porota vybrala 15 vítězů. Vítězové realizovaných projektů si odnesly cenu ve výši 30 000 eur a zástupci mladší generace s koncepčními projekty získali 15 000 Eur.

Mezi výrazné vítězné projekty patří Plovoucí univerzita v Berlíně, která zastupuje kategorii: 1. Spojení s přírodou.  Projekt představuje přírodovědné vzdělávací místo, které vytvořilo více než 50 umělců, designérů, architektů, vědců, inženýrů, sousedů a dětí. Nachází se ve znečištěné retenční nádrži na dešťovou vodu bývalého letiště Tempelhof. Je to zároveň funkční infrastruktura městského vodního systému a domov mokřadních rostlin, ptáků, žab, netopýrů a lišek. Experimentální vzdělávací areál byl vybudován z materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí a zahrnuje různé systémy filtrace vody. Dnes nabízí širokou škálu kulturních a vzdělávacích programů zaměřených na vztah lidí k městu a světu, který je více než lidský. Tento unikátní kulturně vzdělávací projekt iniciovalo mezioborové sdružení Floating e.v. (floating-berlin.org). Více informací

V kategorii 2. Obnovení pocitu sounáležitosti si zaslouží pozornost projekt Muzeum jeskyní Sacromonte. Participativní projekt pilotovaný organizací místních obyvatel "Vaivén-Paraíso", jehož cílem je obnovit přírodní, kulturní a sociální dědictví v údolí řeky Darro. Tato oblast v Granadě ve Španělsku byla od 15. století útočištěm etnických menšin - zejména cikánů. Obyvatelé ve spolupráci s různými partnery obnovili tradiční obydlí a jeskyně, vytvořili botanickou zahradu a prostor pro představení a projekce, kde mohou návštěvníci objevovat kulturu Romů a místní biologickou rozmanitost. Více informací.

V rámci tématu 3. Upřednostňování míst a lidí a jejich potřeb si zaslouží pozornost bulharský projekt Danube Design Lab, který umožňuje studentům z odborných škol vytvářet nové, udržitelné veřejné prostory podél řeky Dunaj vě městě Ruse. Těmto často znevýhodněným mladým lidem tak poskytuje příležitost k většímu společenskému začlenění a rozvoji profesních sítí. Každý pop-up architektonický výtvor - vyrobený z recyklovatelných materiálů, jako je dřevo, kov, látka a mulč - umožňuje mladým řemeslníkům obyvatelům setkávat se, společně se těšit z umění a znovu se spojit s částí pobřeží řeky, která byla dlouho zanedbávána. Tuto jedinečnou odbornou školu založila organizace Startup Factory a nyní zajišťuje vzdělávací program pro 90 studentů. Více informací.

Dalším zajímavým oceněným projektem realizovaným skupinou About a Workers je Creative Factory Shop - projekt, který přináší koncept „od spotřeby k tvorbě“. Vychází z experimentu provedeného ve městě Roubaix na severu Francie, v regionu s bohatou textilní historií. A představuje družstevní obchod, jehož členové mohou tvořit místo pouhého nakupování. S pomocí designérů a řemeslníků se naučí navrhovat a vyrábět jedinečné oděvy a doplňky z místního recyklovaného materiálu, který by jinak přišel vniveč. Tento pilotní projekt vyhrál v kategorii 4. Dlouhodobý a celoživotní rozvoj  průmyslového ekosystému pro mladé tvůrce. Více informací.

Cena New European Bauhaus ukazuje směřování evropských hodnot a budoucnost prostředí, které chce Evropská unie vytvářet. Cílí na podporu míst, jejich identitu, jejich komunity a kreativní způsob myšlení.

Více o samotné přehlídce se dozvíte na webovém portálu: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/.

Více informací o vítězných návrzích: https://prizes.new-european-bauhaus.eu/winners

Za PS Zahraničí, Yvette Vašourková