Přeskočit na obsah

Průzkum Evropské komise ohledně poskytování služeb ve stavebnictví

Cílem je identifikace konkrétních výzev a problémů, se kterými se setkávají firmy a podniky poskytující služby v oblasti stavebnictví v zemích EU.

11. 7. 2023

Považujeme za důležité, aby architektonická profese byla dobře zastoupena v odpovědích na evropské, národní a regionální úrovni, a proto bychom byli rádi za Vaši účast na průzkumu.

Více informací: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SM_ServicesConstrEcosys_2023

Průzkumu se můžete zúčastnit do 1. září.