Přeskočit na obsah

Jan Kasl pokračuje ve funkci předsedy ČKA

Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém prvním zasedání po volbách doplňujících třetinu členů orgánů konaných 22. dubna na valné hromadě odhlasovalo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. Prvním místopředsedou zůstává Petr Lešek, druhým místopředsedou Stanislav Žerava.

25. 4. 2023
Jan Kasl pokračuje ve funkci předsedy ČKA

Programové priority ČKA

Valná hromada ČKA schválila 22. dubna široký seznam programových priorit ČKA na příští období. Prioritou zůstává propagace architektury a systematické péče o vystavěné prostředí. Komora bude usilovat o zadávání veřejných zakázek s důrazem na kvalitu; zaměří se přitom také na nevýhodné smlouvy o dílo, které jsou architektům často předkládány ze strany veřejných zadavatelů. Programovou prioritou je i celoživotní vzdělávání architektů zaměřené na udržitelnost a klimatickou změnu. ČKA bude připravena být partnerem vládě v oblasti pomoci Ukrajině při její obnově. Dalšími oblastmi zájmu jsou památkový zákon, honoráře a standardy projektové dokumentace. Pozornost bude směřovat také k pozici městských architektů a upřesnění podmínek výkonu jejich činnosti.

Předseda Jan Kasl

Architekt Jan Kasl (*1951) je předsedou ČKA od dubna 2019. Současně je předsedou pracovní skupiny ČKA pro legislativu. Komoru aktivně zastupuje v pracovních skupinách zapojených do procesu rekodifikace veřejného stavebního práva. V roce 1976 vystudoval obor architektura a urbanismus na stavební fakultě ČVUT, praktikující architekt od roku 1977, v současnosti vede atelier JK ARCHITEKTI. V letech 1990 - 2006 byl aktivní na různých úrovních v komunální politice, 1998 - 2002 byl pražským primátorem.  Od roku 1992 autorizovaný architekt. Působí jako člen správních a akademických rad, grémií, poradních sborů a komisí, je aktivní v oblasti strategického a prostorového plánování Prahy, bytové i komerční výstavby, v poslední době se věnuje i krajinářskému a urbanistickému zasazení velkých dopravních záměrů do struktury města (dokončení Městského okruhu a další stavby). Ve svých návrzích prosazuje komplexní, holistický přístup založený na principech dlouhodobé udržitelnosti a kvality vystavěného prostředí.

Kompletní složení orgánů ČKA

Na XXX. valné hromadě se uskutečnily volby do všech samosprávných orgánů – představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu.

Představenstvo ČKA

Předseda: Jan Kasl

  1. místopředseda: Petr Lešek, 2. místopředseda: Stanislav Žerava

V představenstvu dále působí: Štěpánka Endrle, Lada Kolaříková, Pavel Martinek, Ondřej Remeš, Ondřej Rys, Klára Salzmann, Petr Tej, Zdeněk Trefil, Markéta Zdebská.

Dozorčí rada ČKA

Předseda: Miroslav Holubec

  1. místopředseda: Michal Hadlač, 2. místopředseda: Mirko Lev

V dozorčí radě působí: Martina Havlová, Marek Janatka, Jana Janíková, Josef Patrný, Vít Podráský a Ondřej Tuček.

Stavovský soud ČKA

Předseda: David Mateásko

Místopředseda: Václav Šebek

Ve Stavovském soudu dále působí: Markéta Bromová, Luděk Jasiok, Martin Kloda, Milan Kopeček, Milan Nytra, Marie Římalová a Josef Vrana.