Přeskočit na obsah

Architekt obci 2023 - zasílání nominací

Do 21. července lze nominovat architekty, kteří se zásadním způsobem zasloužili o rozvoj některého ze sídel České republiky na ocenění Architekt obci. Cena je udělována architektovi a zástupci obce, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem přispěl ke vzniku kvalitní architektury a udržitelnému rozvoji dané obce.

12. 6. 2023

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti.

Nominace na ocenění Architekt obci 2023 posoudí odborná porota:

  • Radka Vladyková - Svaz měst a obcí ČR
  • Josef Morkus - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Jan Kasl - Česká komora architektů
  • Petr Durdík - Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
  • Daria Balejová - držitelka ocenění Architekt obci 2022
  • Ivan Ryšavý - časopis Moderní obec
  • a dále zástupce ABF, a. s.

Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězi soutěže Architekt obci 2023 proběhne 12. září v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Kontakt: Ing. Alexandra Plšková, tel.: 703 199 004, e-mail: plskova@abf.cz

Více informací:www.architektobci.cz