Přeskočit na obsah

Zemřel profesor Josef Pechar

Architekt, historik a teoretik architektury a pedagog FA ČVUT v Praze profesor Josef Pechar zemřel v pátek 10. listopadu 2023. Příští rok by se dožil 90 let.

10. 11. 2023

Prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc. (*1934 v Praze) vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze v roce 1959, v roce 1978 absolvoval studia v italské Vicenze na Centro Internazionale studi di architettura Andrea Palladio. Od roku 1959 působil jako pedagog na Katedře teorie, vývoje a rekonstrukcí architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a poté na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Zde byl v letech 1971–1990 vedoucím Katedry vývoje a teorie architektury a na přelomu 80. a 90. let ve funkci děkana.  Byl členem vědecké rady ČVUT, Trainig committee ICOMOS a Vědeckého kolegia věd o umění ČSAV. Od roku 1988 zastával funkci v prezídiu a správní radě Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“.

Profesor Josef Pechar se zabýval především architekturou 19. a 20. století, památkovou ochranou moderní architektury, regenerací sídel a teorií tvorby veřejného prostoru. Publikoval v odborných časopisech, přednášel, spolupracoval na katalozích výstav. Napsal řadu knih. Mezi nejznámějšími můžeme uvést Tisíciletý vývoj architektury (1971, s Jaroslavou Staňkovou), Vývoj architektury v 19. a 20. století (1974) nebo kapitoly v knize Architektura svědectví dob (1974, Bohuslav Syrový a kol.).