Přeskočit na obsah

Architekt Miroslav Masák převzal od prezidenta republiky Medaili Za zásluhy 1. stupně

Architekt Miroslav Masák převzal v sobotu 28. října 2023 z rukou prezidenta republiky Petra Pavla státní vyznamenání, konkrétně Medaili Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti kultury. Byl jedním z 62 oceněných, kteří svá vyznamenání převzali na slavnostní ceremonii, která probíhala ve Vladislavském sále Pražského hradu u příležitosti 105. výročí založení republiky.

30. 10. 2023

Miroslav Masák patří mezi nejvýznamnější osobnosti české architektury posledních šedesáti let, která formovala svým myšlením a morálními postoji řadu architektů. Je autorem obchodního domu Máj i rekonstrukce Veletržního paláce. V 90. letech působil jako poradce Václava Havla, je autorem řady knih, pedagogem a propagátorem architektury. V roce 1993 stál u zrodu České komory architektů, později působil jako člen jejího představenstva. V roce 2006 mu byla udělena Pocta České komory architektů.

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák (* 23. 5. 1932) vystudoval v letech 1952–1958 Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT u prof. Josefa Kittricha. Nejprve pracoval v libereckém Stavoprojektu, v roce 1968 spoluzakládá Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (SIAL), které vedl autor vysílače na Ještědu architekt Karel Hubáček. Masákovo unikátní sdružení vynikajících mladých architektů – Školka SIAL, kterou založil spolu s Otakarem Binarem a Karlem Hubáčkem v roce 1968, zásadně ovlivnilo tvorbu a myšlení desítek architektů.

Od devadesátých let se stává „učitelem architektury a společnosti“, jak tuto životní etapu pojmenovává teoretik a historik architektury Rostislav Švácha v jedné z úvodních statí Masákovy knihy O poslání architektů, která vyšla v loňském roce. S Masákem se často setkáváme, hovoříme-li o občanské angažovanosti, o hledání obecnějšího prospěchu, o snaze člověka „udělat víc, než mu umožňují podmínky a rutina jeho profese, touhou zlepšovat svou práci a zlepšovat život lidí kolem sebe,“ píše Rostislav Švácha. Letos Masák vydal další memoáry, tentokrát nazvané Tak nějak to bylo, tak nějak to je. Navazuje s nimi na svazek vydaný v roce 2006 pod názvem Tak nějak to bylo.

Miroslav Masák působil v předsednictvu Svazu českých architektů, v listopadu 1989 se angažuje v koordinačním centru Občanského fóra, což vede v lednu 1990 k jeho jmenování odborným poradcem pro architekturu a památkovou péči v Kolegiu prezidenta republiky Václava Havla. V roce 1992 se podílel na prosazování zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů, v roce 1993 stál u zrodu České komory architektů (číslo autorizace 00015). V roce 1999 byl jmenován profesorem na FA ČVUT v Praze. Píše, přednáší, zasedá v porotách soutěží atd.

Podílel se na realizaci nákupního střediska Ještěd v Liberci (1977, s Karlem Hubáčkem), obchodním domě Máj (1975, s Johny Eislerem a Martinem Rajnišem), rekonstrukci Veletržního paláce (1977–1995, s ateliérem SIAL) a mnoha dalších významných projektech a studiích. Jeho architektura je spojována s britským brutalismem, později „mašinismem“ a minimalismem.

V roce 2006 mu byla udělena Pocta ČKA, jelikož „patří mezi nemnoho žijících architektů, kteří dokázali neslevit ze svých morálních i profesních hodnot ani za dlouhodobě obtížné politické situace. Plně prokázal, že se stal svým osobním postojem příkladem, nositelem a představitelem těchto hodnot dalším generacím českých architektů. Své zkušenosti přetavuje ve prospěch celého společenství architektů a ve zlepšení postavení této profese ve společnosti“.