Přeskočit na obsah

Stanovisko ČKA k uskutečněnému soutěžnímu dialogu "Nový Hlavák"

Česká komora architektů v reakci na probíhající živou diskuzi ke zveřejněným výsledkům architektonické soutěže „Nový Hlavák“ vydává stanovisko, ve kterém rekapituluje základní fakta týkající se dané veřejné zakázky: Soutěž byla konzultována s pracovní skupinou Soutěže Představenstva ČKA a obdržela standardní potvrzení o regulérnosti, tedy stvrzení, že soutěžní podmínky jsou v souladu se Soutěžním řádem ČKA. Součástí procesu vydání potvrzení regulérnosti není posouzení soutěžního zadání, za které nese odpovědnost zadavatel a následně i porota.

11. 12. 2023

ČKA podporuje architektonické soutěže jako optimální cestu získání nejlepšího řešení návrhu stavby. Zvolený formát architektonické soutěže, tzv. soutěžní dialog, je v souladu se Soutěžním řádem ČKA i Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Soutěžní dialog je v případě složitého zadání a většího množství zapojených zadavatelů (zde Hlavní město Praha, Dopravní podnik města Prahy a Správa Železnic) často tím nejvhodnějším formátem. Umožňuje participaci spektra zúčastněných, nabízí navíc rozšířené možnosti zpětné vazby pro účastníky v průběhu soutěže. 

Praha, 11. prosince 2023