Přeskočit na obsah

Reakce Evropské rady architektů na schválení směrnice o energetické náročnosti budov Evropským parlamentem

V úterý 12. března Evropský parlament oficiálně přijal dohodu dosaženou s Radou EU týkající se revize směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD).

13. 3. 2024

Evropská rada architektů (Architects’ Council of Europe – ACE) přijala toto odhlasování s nadšením, neboť otevírá cestu k implementaci směrnice v členských státech.

Jsem velmi ráda, že Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o revizi směrnice EPBD, která byla zásadním prvkem balíčku Fit for 55. Směrnice obsahuje důležitá ustanovení, jež mají budovy, v nichž žijeme, učinit pohodlnějšími, zdravějšími a odolnějšími vůči změně klimatu. Přijatá ustanovení mají zároveň aktivně přispět ke snížení škod na životním prostředí. Úterní hlasování Evropského parlamentu je proto velmi pozitivním signálem pro klima, občany i pro celý stavební sektor,“ uvedla předsedkyně ACE Ruth Schagemannová.

ACE považuje interinstitucionální dohodu dosaženou v prosinci loňského roku za vyvážený kompromis, který přispěje ke snížení uhlíkové stopy budov v Evropě.

ACE uvítalo zejména zavedení požadavku na výpočet tzv. life-cycle global warming potential (nezbytný od roku 2028 pro všechny nové budovy s užitnou plochou větší než 1 000 metrů2 a od roku 2030 pro všechny nové budovy). Tento ukazatel bude indikovat příspěvek budovy k emisím po celou dobu jejího životního cyklu.

Více v tiskové zprávě ACE zde.