Přeskočit na obsah

Jak být lépe připraven/a na digitalizaci stavebního řízení od 1. 7. 2024

Digitalizace stavebního řízení a novelizace autorizačního zákona v současné chvíli přináší do výkonu profese řadu výrazných změn. Jsme si dobře vědomi, jak zásadně se Vás tato změna dotýká, a děláme vše pro to, abychom Vám byli maximálně nápomocni.

19. 6. 2024

Praktické webináře (záznam) a prezentace s videonávody

Na stránkách ČKA jsme pro Vás zveřejnili webináře s podrobným návodem, jak si EAR a ČAR zřídit. Zhlédnout zde můžete také webinář ředitele Odboru digitalizace a informačních technologií MMR Petra Klána, který v ČKA představil portál stavebníka.

Odpovědi na dotazy

Během webinářů jsme zodpověděli přes stovku dotazů, které jsme zpracovali a rozčlenili podle tématu, jehož se týkají – rozdělení autorizace, EAR či profesní datová schránka. Všechny otázky a odpovědi naleznete zde.

1. ROZDĚLENÍ AUTORIZACE A VÝMĚNA FYZICKÉHO DŘEVĚNÉHO RAZÍTKA

Rozdělení autorizace A.1

Pokud jste autorizaci A.1 získali před 1. 1. 2024, je potřeba požádat o výměnu osvědčení o autorizaci a autorizačního razítka nejpozději do 31. 12. 2024. V souvislosti s digitalizací stavebního řízení a zavedením elektronického autorizačního razítka (EAR) však doporučujeme požádat o výměnu co nejdříve, rozhodně však ještě před tím, než si EAR zřídíte – následné rozdělení autorizací by se totiž na již vydaném certifikátu k EAR neprojevilo.

Autorizace A.1 se rozděluje následovně:

  • „autorizovaný architekt“ a
  • „autorizovaný architekt pro obor územní plánování“ nebo „autorizovaný urbanista“. 

Znamená to, že obdržíte dvě nová osvědčení a dvě razítka – pro každý obor samostatně. Slovní vyjádření autorizace A.2 je pouze na Vaší volbě a nemá vliv na rozsah autorizace.

O rozdělení autorizace můžete požádat prostřednictvím formuláře zde.

Kancelář ČKA Vaši žádost zpracuje, objedná Vám výrobu nového razítka a bude Vás informovat, kdy si razítko a nová osvědčení (pro autorizaci A.1 a A.2) můžete vyzvednout. S sebou, prosím, přineste Vaše původní autorizační osvědčení i autorizační razítko.

Máte-li zájem vyzvednout si vše v brněnské kanceláři ČKA, dejte nám vědět, zajistíme dopravu razítek a osvědčení tam.

Rozdělení autorizace A.0

Autorizace A.0 se dělí na tři samostatné autorizace (A.1, A.2 a A.3). Na toto rozdělení se vztahuje 7leté přechodné období, po které je Vaše autorizace stále platná (tj. do 31. 12. 2030). S výměnou proto, prosím, počkejte.

2. POŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

Elektronické autorizační razítko (EAR), zavedené v souvislosti s digitalizací stavebního řízení, představuje vyšší formu elektronického podpisu, která potvrzuje nejen Vaši identitu, ale i Vaše členství v ČKA a typ autorizace. Vždy jej musí doprovázet elektronické časové razítko (EČR).

Od 1. 7. 2024 musí autorizované osoby podávat dokumentaci pro povolení záměru na stavební úřady elektronicky prostřednictvím portálu stavebníka. Tato dokumentace musí být ve formátu PDF, jež je opatřeno EAR a EČR, přičemž každý dokument (např. technická zpráva) a každý výkres musí být „orazítkován“ samostatně. Na portál stavebníka se budou autorizované osoby přihlašovat pomocí identity občana.

Pro přidělení 100ks časových razítek přes ČKA prosíme vyplňte formulář zde.

3. PROFESNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

Profesní datové schránky byly na jaře 2024 zřízeny všem autorizovaným osobám. Prostřednictvím těchto datových schránek s Vámi budou komunikovat stavební úřady, dotčené orgány a v neposlední řadě také Česká komora architektů. Jako u každé datové schránky se i zde uplatňuje tzv. fikce doručení, je proto nezbytné, abyste profesní datovou schránku používali.