Přeskočit na obsah

Dobrá porota architektonické soutěže

Slovenská komora architektů vydala doporučení pro porotce architektonických soutěží, jejichž záměrem je poukázat na důležité úkony a zodpovědnost poroty při rozhodování. Dokument byl vypracován i s využitím materiálů České komory architektů a doporučujeme jej k prostudování (ne)jen samotným porotcům.

11. 6. 2024

Dokument byl vytvořen Výborem pro soutěže a veřejné zakázky Slovenské komory architektů s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem s hodnocením soutěží a k výsledkům průzkumu „Architektonické soutěže“ realizovaného online dotazníkem v únoru 2024. Záměrem těchto doporučení je poukázat na důležité úkoly a odpovědnost poroty v architektonických soutěžích.

Má přibližně 1 300 slov a jeho přečtení vám zabere 6 minut. Dokument je rozdělen do 4 částí: role porotce před vyhlášením soutěže, v průběhu soutěže, během vyhodnocování návrhů a po vyhodnocení.

Ing. arch. Petr Lešek, Ph.D.

za PS Soutěže ČKA

Dokument naleznete ke stažení zde.