Přeskočit na obsah

Valná hromada ČKA 2024

V sobotu 20. dubna 2024 proběhla na Fakultě architektury ČVUT v Praze XXXI. valná hromada České komory architektů.

22. 4. 2024
Valná hromada ČKA 2024

Na letošním jednání byly standardně předneseny zprávy o činnosti představenstva, stavovského soudu, dozorčí rady i autorizační rady ČKA. Diskuse se soustředila zejména na téma nového stavebního zákona, činnost jednotlivých pracovních skupin ČKA, zejm. PS Celoživotní vzdělávání, Udržitelnost a Zahraniční aktivity, či otázku zavádění BIM, ke kterému proběhne 24. května workshop, a další. Byl schválen program činnosti představenstva pro období duben 2024 až březen 2025 a byly projednány a přijaty některé návrhy na změny řádů. Valná hromada zároveň odsouhlasila vyrovnaný rozpočet v navrhovaném znění. Ve volbách byli do představenstva zvoleni Jan Kasl, David Mateásko, Ondřej Remeš a Pavel Martinek; do dozorčí rady byli zvoleni Mirko Lev, Miroslav Holubec a Josef Patrný; do stavovského soudu pak byli zvoleni Milan Kopeček, Lukáš Janáč a Tomáš Novotný. V úterý 23. dubna proběhlo zasedání jednotlivých orgánů, na kterých byli zvoleni noví předsedové a místopředsedové.

Další informace z letošní valné hromady ČKA nalezete zde.

vh2024_1.jpg

vh2024_2.jpg

vh2024_3.jpg

vh2024_4.jpg

vh2024_5.jpg

vh2024_6.jpg

vh2024_7.jpg

vh2024_8.jpg

vh2024_9.jpg

vh2024_10.jpg

vh2024_11.jpg

vh2024_12.jpg