Přeskočit na obsah

ARCHITEKT JAN BOČAN OCENĚN POCTOU ČKA

Česká komora architektů (ČKA) udělí ocenění Pocta ČKA za rok 2020 im memoriam profesoru Janu Bočanovi, na základě jeho mimořádné architektonické tvorby, ale také s ohledem na jeho nepřehlédnutelnou pedagogickou působnost na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Bude slavnostně předáno na nominačním večeru České ceny za architekturu v Kotelně v areálu Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou ve čtvrtek 24. června 2021.

Návrhy na udělení Pocty podává každoročně odborná veřejnost včetně členů jednotlivých orgánů České komory architektů. Z nominací pak laureáty vybírá odborná porota. V té, která navrhla udělení Pocty ČKA za rok 2020 profesoru Janu Bočanovi, usedli architekti Radko Květ, Jiří Opočenský a Jan Šépka a teoretička Vendula Hnídková a publicistka a kritička  Karolína Jirkalová. Česká komora architektů uděluje toto ocenění osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury.

Pocta ČKA za rok 2020 – profesor Jan Bočan

Profesor Jan Bočan (17. října 1937, Český Brod – 10. prosince 2010, Praha) byl český architekt a vysokoškolský pedagog spjatý s Fakultou architektury ČVUT v Praze. Vystudoval ji v roce 1962 a v roce 1990 se na ni vrátil jako vedoucí ateliéru. V polistopadovém období byl jedním z klíčových pedagogů určujících směr a způsob vedení ateliérů a výuky architektury v ČR. V roce 2006 byl jmenován profesorem.

První profesní uplatnění našel v národním podniku Konstruktiva. Jeho stěžejním působištěm se ovšem stal ateliér Beta, který vedl architekt Jan Šrámek.

Jako spoluautor je podepsaný pod návrhem nové budovy pražského hlavního nádraží (1973), interiérů pražského hotelu InterContinental (1974), pražského sídliště Velká Ohrada (začátek realizace 1978)nebo hned několika budov zastupitelských úřadů - např. objekt velvyslanectví v Londýně (1971), Stockholmu (1972) či interiéry ambasády v Brasilii (1973).

Za objekt velvyslanectví v Londýně mu byla, spolu s kolektivem autorů, udělena Cena za nejlepší realizaci roku 1971 od Unie britských architektů RIBA.

Jan Bočan je autorem diplomatické čtvrti v Praze Tróji (začátek realizace 1989) nebo české ambasády v Tbilisi (2005). Realizace ambasády v Tbilisi byla v roce 2005 oceněna Svazem architektů a Ministerstvem výstavby Gruzie. Jan Bočan současně působil na Gruzínské technické univerzitě v Tbilisi, kde mu byl udělen čestný titul profesora. Do Gruzie přinesl princip evropské výuky a současně přispěl k zintenzivnění česko-gruzínských kulturních vztahů.

Navzdory výraznému autorskému rukopisu a oceňovaným řešením se Jan Bočan odmítal usadit ve struktuře normalizační společnosti, což bylo mnohdy spjato členstvím v komunistické straně, pro které se, jak sám Bočan zdůrazňoval, nikdy nerozhodl.

Setrvale praktikovaná týmová forma tvorby se stala dominantním principem, do kterého Jan Bočan zasvěcoval adepty architektury během své pedagogické činnosti na ČVUT v Praze. Z ateliéru Jana Bočana vzešla řada architektů, kteří se zdárně prosazují na tuzemské architektonické scéně.

Porota Pocty ČKA navrhla udělit ocenění Janu Bočanovi za „celoživotní přínos v oboru architektury, ale i za jeho formativní vliv na nastupující generaci architektů během pedagogického působení na ČVUT v Praze.“

Přehled laureátů Pocty ČKA

2020 – Jan Bočan

2019 – Zdeněk Zavřel

2018 – Ivar Otruba

2017 – Jiří Suchomel

2016 – Martin Rajniš

2015 – Bohuslav Fuchs (in memoriam)

2014 – Věra Machoninová

2013 - Rostislav Švácha

2012 - David Kopecký (in memoriam)

2011 – Karel Prager (in memoriam)

2010 – Viktor Rudiš

2009 – Emil Přikryl

2008 – Miroslav Baše (in memoriam)

2007 – Alena Šrámková

2006 – Miroslav Masák

2005 – Karel Hubáček

2004 – Pocta nebyla udělena

2003 – Josef Polášek (in memoriam)

2002 – Josef Havlíček (in memoriam)

2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam)

2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam)

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453