Přeskočit na obsah

Petr Hlaváček oceněn Poctou ČKA

Česká komora architektů (ČKA) udělí ocenění Pocta ČKA za rok 2022 architektu Petru Hlaváčkovi. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Slavnostní předání se uskuteční na nominačním večeru České ceny za architekturu v úterý 27. června 2023.

Petr Hlaváček oceněn Poctou ČKA

Návrhy na udělení Pocty podává každoročně odborná veřejnost včetně členů jednotlivých orgánů České komory architektů. Z nominací pak laureáty vybírá odborná porota. V té, která navrhla udělení Pocty ČKA za rok 2022 architektu Petru Hlaváčkovi, zasedli architekt Petr Kučera (ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad), architekt a vysokoškolský pedagog Petr Pelčák, novinářka zaměřená na oblast architektury Jolana Říhová, krajinářský architekt a vysokoškolský pedagog Vladimír Sitta a architektka Markéta Zdebská. Česká komora architektů uděluje toto ocenění osobnostem, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury.

Porota se shodla na udělení ocenění Petru Hlaváčkovu jednomyslně, a to proto, že „dlouhodobě, soustavně a s velikým osobním nasazením vytváří podmínky pro vznik kvalitního urbanismu i architektury, a tedy stavební kultury v Praze a skrze její příklad a vliv hlavního města i v celé naší zemi.“ Porotci ocenili, že Hlaváček „je architektem, který se rozhodl upřednostnit službu naší společnosti před realizací vlastní, tedy před tvorbou ve vlastní úspěšné architektonické kanceláři.“ Dále vyzdvihli, že v pozicích nejprve ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a posléze 1. náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu „se zasadil o to, že urbanismus, architektura a město se staly opět tématy politické diskuze a ta se stala diskuzí o kultuře a s kulturou. Konkrétně přispěl ke vzniku IPRu a po politických tlacích na něj ke stabilizaci jeho pozice a významu, což se vztahuje rovněž na Pražské stavební předpisy.“

Členové poroty si váží také lidských vlastností laureáta. „Při prosazování důležitých kroků pro město a společnost volí cestu konstruktivní debaty. Jeho bytostnou snahou je hledat to, co názorově odlišné účastníky diskuse spojuje, než rozpojuje. Tím přispívá k tolik chybějícímu stmelování dnešní rozdělené společnosti a kultivaci dialogu,“ uvedli. „V dnešní individualistické a sobecké době je Hlaváčkovo usilování o hodnoty a cíle, které sice sdílíme, ale většinou o nich hovoříme u kávy, zcela mimořádné. Petr Hlaváček
pro prosazení těchto hodnot usilovně pracuje, ba naplno žije. Zároveň neméně důležité je, že je dokáže v politice a prostředí velkého města aplikovat a soustavně vytvářet podmínky pro jejich přijetí. Representováním a prosazováním těchto hodnot tvoří naši kulturu, a to nejenom stavební,
“ ocenili.

Pocta ČKA za rok 2022 – Petr Hlaváček

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (*31. července 1961, Zlín) je český architekt a urbanista. Od roku 2018 působí na Magistrátu hlavního města Prahy coby náměstek pro územní a strategický rozvoj.

Architekturu absolvoval na ČVUT v Praze a o 6 let později, v roce 1991, založil s Hanou Seho-Münzovou ateliér R.U.A. Dnes je již docentem a kancelář vede pod názvem Architekti Headhand. Jeden semestr přednášel jako hostující profesor na University of Michigan College of Architecture. Od roku 1990 s přestávkami působí jako pedagog na ČVUT v Praze, kde několik let zastával také funkci proděkana pro rozvoj. Spolu s manželkou Magdalenou Hlaváčkovou zde pět let vedl ateliér pro studenty prvního ročníku. Na Fakultě architektury se věnuje také workshopu City Development zaměřenému na vztahy mezi architekty, developery a klienty.

V letech 2015-2016 byl ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2018 je zastupitelem hlavního města Prahy, (od roku 2018 působil jako 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu), od počátku roku 2023 coby náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj pokračuje v rozjetých projektech.

Ve své architektonické činnosti se zabývá jak celkem, urbanistickou koncepcí a vytvářením a definováním veřejného prostoru, tak detaily, ovšem s důrazem na kvalitu a potřeby celku. Při práci pro město toto využívá a klade důraz především na dohodu v území. Bere město jako komplexní mechanismus, stroj, ve kterém všechny součástky musí pracovat pro celek.

Přehled laureátů Pocty ČKA

2022 – Petr Hlaváček

2021 – Eva Jiřičná

2020 – Jan Bočan

2019 – Zdeněk Zavřel

2018 – Ivar Otruba

2017 – Jiří Suchomel

2016 – Martin Rajniš

2015 – Bohuslav Fuchs (in memoriam)

2014 – Věra Machoninová

2013 - Rostislav Švácha

2012 - David Kopecký (in memoriam)

2011 – Karel Prager (in memoriam)

2010 – Viktor Rudiš

2009 – Emil Přikryl

2008 – Miroslav Baše (in memoriam)

2007 – Alena Šrámková

2006 – Miroslav Masák

2005 – Karel Hubáček

2004 – Pocta nebyla udělena

2003 – Josef Polášek (in memoriam)

2002 – Josef Havlíček (in memoriam)

2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam)

2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam)

Další informace: https://www.cka.cz/svet-architektury/prehlidky-a-oceneni/pocta-cka

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453