Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Petr Hlaváček oceněn Poctou ČKA

Česká komora architektů (ČKA) udělí ocenění Pocta ČKA za rok 2022 architektu Petru Hlaváčkovi. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Slavnostní předání se uskuteční na nominačním večeru České ceny za architekturu v úterý 27. června 2023.

Petr Hlaváček oceněn Poctou ČKA

Návrhy na udělení Pocty podává každoročně odborná veřejnost včetně členů jednotlivých orgánů České komory architektů. Z nominací pak laureáty vybírá odborná porota. V té, která navrhla udělení Pocty ČKA za rok 2022 architektu Petru Hlaváčkovi, zasedli architekt Petr Kučera (ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad), architekt a vysokoškolský pedagog Petr Pelčák, novinářka zaměřená na oblast architektury Jolana Říhová, krajinářský architekt a vysokoškolský pedagog Vladimír Sitta a architektka Markéta Zdebská. Česká komora architektů uděluje toto ocenění osobnostem, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury.

Porota se shodla na udělení ocenění Petru Hlaváčkovu jednomyslně, a to proto, že „dlouhodobě, soustavně a s velikým osobním nasazením vytváří podmínky pro vznik kvalitního urbanismu i architektury, a tedy stavební kultury v Praze a skrze její příklad a vliv hlavního města i v celé naší zemi.“ Porotci ocenili, že Hlaváček „je architektem, který se rozhodl upřednostnit službu naší společnosti před realizací vlastní, tedy před tvorbou ve vlastní úspěšné architektonické kanceláři.“ Dále vyzdvihli, že v pozicích nejprve ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a posléze 1. náměstka primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu „se zasadil o to, že urbanismus, architektura a město se staly opět tématy politické diskuze a ta se stala diskuzí o kultuře a s kulturou. Konkrétně přispěl ke vzniku IPRu a po politických tlacích na něj ke stabilizaci jeho pozice a významu, což se vztahuje rovněž na Pražské stavební předpisy.“

Členové poroty si váží také lidských vlastností laureáta. „Při prosazování důležitých kroků pro město a společnost volí cestu konstruktivní debaty. Jeho bytostnou snahou je hledat to, co názorově odlišné účastníky diskuse spojuje, než rozpojuje. Tím přispívá k tolik chybějícímu stmelování dnešní rozdělené společnosti a kultivaci dialogu,“ uvedli. „V dnešní individualistické a sobecké době je Hlaváčkovo usilování o hodnoty a cíle, které sice sdílíme, ale většinou o nich hovoříme u kávy, zcela mimořádné. Petr Hlaváček
pro prosazení těchto hodnot usilovně pracuje, ba naplno žije. Zároveň neméně důležité je, že je dokáže v politice a prostředí velkého města aplikovat a soustavně vytvářet podmínky pro jejich přijetí. Representováním a prosazováním těchto hodnot tvoří naši kulturu, a to nejenom stavební,
“ ocenili.

Pocta ČKA za rok 2022 – Petr Hlaváček

Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (*31. července 1961, Zlín) je český architekt a urbanista. Od roku 2018 působí na Magistrátu hlavního města Prahy coby náměstek pro územní a strategický rozvoj.

Architekturu absolvoval na ČVUT v Praze a o 6 let později, v roce 1991, založil s Hanou Seho-Münzovou ateliér R.U.A. Dnes je již docentem a kancelář vede pod názvem Architekti Headhand. Jeden semestr přednášel jako hostující profesor na University of Michigan College of Architecture. Od roku 1990 s přestávkami působí jako pedagog na ČVUT v Praze, kde několik let zastával také funkci proděkana pro rozvoj. Spolu s manželkou Magdalenou Hlaváčkovou zde pět let vedl ateliér pro studenty prvního ročníku. Na Fakultě architektury se věnuje také workshopu City Development zaměřenému na vztahy mezi architekty, developery a klienty.

V letech 2015-2016 byl ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2018 je zastupitelem hlavního města Prahy, (od roku 2018 působil jako 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu), od počátku roku 2023 coby náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj pokračuje v rozjetých projektech.

Ve své architektonické činnosti se zabývá jak celkem, urbanistickou koncepcí a vytvářením a definováním veřejného prostoru, tak detaily, ovšem s důrazem na kvalitu a potřeby celku. Při práci pro město toto využívá a klade důraz především na dohodu v území. Bere město jako komplexní mechanismus, stroj, ve kterém všechny součástky musí pracovat pro celek.

Přehled laureátů Pocty ČKA

2022 – Petr Hlaváček

2021 – Eva Jiřičná

2020 – Jan Bočan

2019 – Zdeněk Zavřel

2018 – Ivar Otruba

2017 – Jiří Suchomel

2016 – Martin Rajniš

2015 – Bohuslav Fuchs (in memoriam)

2014 – Věra Machoninová

2013 - Rostislav Švácha

2012 - David Kopecký (in memoriam)

2011 – Karel Prager (in memoriam)

2010 – Viktor Rudiš

2009 – Emil Přikryl

2008 – Miroslav Baše (in memoriam)

2007 – Alena Šrámková

2006 – Miroslav Masák

2005 – Karel Hubáček

2004 – Pocta nebyla udělena

2003 – Josef Polášek (in memoriam)

2002 – Josef Havlíček (in memoriam)

2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam)

2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam)

Další informace: https://www.cka.cz/svet-architektury/prehlidky-a-oceneni/pocta-cka

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Od začátku roku 2015 je Komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu. Komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a řadu dalších akcí.

KONTAKT PRO MÉDIA

Tereza ZEMANOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů, e-mail: tereza.zemanova@cka.cz, mobil: +420 777 464 453