Přeskočit na obsah

Pocta ČKA za rok 2008

Profesor Miroslav Baše obdržel ve středu 6. května 2009 in memoriam Poctu České komory architektů 2008. Cenu převzala manželka Olga Bašeová. Ceremoniál proběhl při zahájení výstavy Bašeho díla v pražské Galerii Jaroslava Fragnera.

Pocta ČKA je udělována každoročně již od roku 2000 významné osobnosti v oboru, která se svou prací a morálním kreditem výrazně zapsala do historie moderní české architektury. Právě Prof. Ing. arch. Miroslav Baše naprosto splňoval podmínky statutu Pocty ČKA. Podle sdělení člena odborné poroty, která vybírala osobnost, jíž by mělo být toto ocenění uděleno, profesora Miroslava Masáka „byl Baše osobností, která svým rozhledem a svými zájmy přesahovala obor architektury a urbanismu a jeho přesvědčení o přednosti věcí veřejných před osobními zájmy ho dovedlo i k trvalé společenské aktivitě. Jeho pevný občanský postoj se projevil nejen v obou vypjatých obdobích naší současné historie, ale i v pasivní době normalizace sedmdesátých a osmdesátých let“.

Profesor Baše zemřel loni v únoru v věku nedožitých 75 let. Vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství na ČVUT v Praze (1951–1956), kde pracoval jako pomocná vědecká síla u profesora Oldřicha Stefana, a absolvoval postgraduální studium na Wayne State University v Detroitu (1969–1970). Odbornou praxi začal v ateliéru obytných staveb Státního typizačního ústavu v Praze (1957–1959), pokračoval v Krajském projektovém ústavu v Plzni, ve středisku Mariánské Lázně (1959–1966), přešel do ateliéru Jiřího Gočára v Praze (1966-1968) a poté nastoupil ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (1968–1991).

Byl významným odborníkem v oboru architektury, urbanismu a obnovy venkova. Zpracoval desítky projektů novostaveb i rekonstrukcí, urbanistických plánů, prognóz, analýz i dalších teoretických studií. Podílel se také na zpracování plánu regionálního rozvoje pákistánského Karáčí či Kolomba na Srí Lance. Tři roky působil v Kuvajtu, kde zpracovával koncepci centra. Působil jako konzultant, pedagog na řadě vysokých škol včetně FA ČVUT, kde byl vedoucím ústavu urbanismu. Publikoval texty u nás i v zahraničí, uspořádal mnoho sympozií, v roce 1991 pak byl jedním z hlavních organizátorů a účastníků mimořádně významné mezinárodní konference PRAHA-budoucnost historického města. Baše byl také místopředsedou Spolku pro obnovu venkova a iniciátorem studentské soutěže Stavba pro venkov.

Na slavnostním ceremoniálu představil Bašeho tvorbu architekt Petr Všetečka, který byl nejen členem odborné poroty Pocty ČKA 2008, ale je také autorem koncepce katalogu a výstavy Město – Suburbie – Venkov, která probíhá až do 22. května 2009 v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze. Ve své řeči upozornil především na Územní prognózu Pražské památkové rezervace z 80. let, Bašeho magnum opus, která poskytla do té doby neznámý ucelený pohled mnoha profesí na strukturu a hodnotu historického města. Připomněl téma suburbií, míst mezi městem a venkovem, a vyzdvihl šíři aktivit týkajících se obnovy venkova. „Miroslav Baše nebyl ortodoxním regulátorem ani konzervátorem sídel či krajiny, jeho pohled byl organický, jeho síla byla v kladení otázek, shromáždění a analýze relevantních dat, v pochopení rozporů a v argumentaci“, říká Petr Všetečka.

Miroslav Baše spolupracoval s řadou organizací, spolků a významných osobností. Svůj hold mu proto přišel vzdát také RNDr. Václav Cílek, který s Bašem spolupracoval právě na tématu suburbanizace a popularizovali společně pojem „sídelní kaše“. Za spolupráci a podporu aktivit sdružení Antikomplex poděkoval Matěj Spurný. Bašeho činnost pro Spolek pro obnovu venkova připomenul starosta města Nečtiny Ing. Jiří Křemenák. Obec Nečtiny byla shodou okolností místem, kde profesor Baše realizoval jednu ze svých posledních přednášek. Celý text přednášky, včetně dalších zásadních Bašeho textů, je přetištěn v katalogu doprovázejícím výstavu.

Plastiku od sochaře Richarda Kočího – tedy Poctu ČKA 2008 předal paní Olze Bašeové předseda České komory architektů Ing. arch. Dalibor Borák, pamětní listinu architekt Jiří Merger, předseda pracovní skupiny pro památkovou péči při ČKA, v níž Baše působil.

Markéta Pražanová
tisková mluvčí České komory architektů
7. května 2009

Porota >>

Z udělení Pocty ČKA 2008, foto Michal Ureš