Přeskočit na obsah

Pocta ČKA za rok 2013

Představenstvo ČKA schválilo doporučení odborné poroty Pocty ČKA 2013 a rozhodlo se udělit toto ocenění panu profesorovi Rostislavu Šváchovi. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v prosinci 2014.


Autor fotografie: Jakub Potůček

Odůvodnění poroty

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. je vysoce respektovaným českým historikem moderní architektury. K jeho nejvýznamnějším pracím patří publikace: Od moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury první poloviny 20. století. Praha, 1995; Lomené, hranaté a obloukové tvary. Česká kubistická architektura 1911–1923. Praha, 2000; Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989–2004. Praha, 2004. Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012. Praha, 2012. Je spoluautorem a spolueditorem i dvou svazků Dějin českého výtvarného umění. V. a VI. Praha 2005, resp. 2007.

Mnohé ze Šváchových knih byly přeloženy a vyšly v zahraničí, jsou citovány v mezinárodních odborných kruzích a výrazně v zahraničí napomohly šířit znalosti o české architektuře. Platí to jak pro jeho výklad meziválečné architektury, tak pro reflexi tvorby současné. V jeho analýzách architektury se vždy výrazně uplatňuje pronikavá interpretace díla v širších kulturně sociálních souvislostech i jeho jasný názor na poslání architektury.

Profesor Švácha jako pedagog na Filosofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci a na Akademii výtvarných umění v Praze již vychoval celou generaci historiků umění se zájmem o moderní architekturu a inspirativními podněty ovlivnil i tvůrčí architekty.

Profesor Švácha je i autorem či spoluautorem mnoha architektonických výstav, z posledních uveďme výstavu SIAL (Sdružení inženýrů a architektů Liberec). Spolupracuje s předními domácími i zahraničními architektonickými časopisy. Zároveň se angažuje v organizacích jako je Klub za starou Prahu a sdružení Za krásnou Olomouc, kde se mu daří skloubit snahy o ochranu historického dědictví s prosazováním soudobé kvalitní tvorby v historickém prostředí.

Bohatá je i jeho přednášková činnost. Zvláště záslužná je pak veřejná angažovanost ve sporech o konkrétní zásahy v českých a moravských městech, kdy neváhá opustit teoretizující akademickou rovinu a vstoupit do vichrů přímé společenské konfrontace.

Odborná porota Pocty ČKA 2013:

  • doc. Ing. arch. Michal Kohout
  • doc. PhDr. Petr Kratochvíl CSc., 
  • Ing. arch. Tomáš Pilař
  • Prof. Emil Přikryl
  • Ing. arch. Marek J. Štěpán

Fotografie a tisková zpráva ČKA a ze dne 3. prosince 2014