Přeskočit na obsah

Valná hromada ČKA 2022

XXIX. valná hromada ČKA, která se konala 23. dubna 2022, byla přerušena a pokračování proběhlo ve čtvrtek 16. června 2022 v Olomouci na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Aktuálně

Valná hromada ČKA přerušena před posledním bodem programu

V sobotu 23. dubna se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konala letošní valná hromada České komory architektů. Skončila ve večerních hodinách přerušením jednání před posledním bodem programu, po obsáhlých celodenních diskuzích. Dokončení se uskuteční v souladu s vnitřními komorovými řády do tří měsíců, o termínu rozhodne představenstvo na nejbližším zasedaní v úterý 3. května. Projednané body programu valné hromady jsou již platné, je tedy odsouhlasen rozpočet a byli zvoleni noví členové do orgánů ČKA.

Materiály, informace

Termín konání: v sobotu 23. dubna 2022, 9:30 hod.
Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 8, 779 00 Olomouc