Přeskočit na obsah

Valná hromada ČKA 2020

XXVII. valná hromada České komory architektů

V sobotu 19. září 2020 proběhla za velice přísných hygienických opatření valná hromada ČKA. Obvyklý jarní termín nebyl možný kvůli pandemickým opatřením. VH byla připravena ve standardním rozsahu s velkým množstvím témat. Vzhledem k poměrně nízké účasti, ale především k pandemické situaci, se na návrh z pléna ohledně hlasovaných bodů agenda VH zúžila na nevyhnutelně nutný rozsah povinných záležitostí a změn komorových řádů souvisejících s covidovými opatřeními. Koncepční rozhodnutí byla posunuta na příští VH. Všem účastníkům této VH patří poděkování za korektní přístup.  

Materiály, informace

Termín konání: v sobotu 19. září 2020, 9:30 hod. Místo konání: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6