Přeskočit na obsah

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON SCHVÁLEN

14. 7. 2021

Senát neměl dostatek času na opravu nového stavebního zákona, návrh tedy 1. července odmítnul jako celek. Sněmovna našla 13. července většinu 104 hlasů a po očekávaném podpisu prezidenta by tak nový stavební zákon měl postupně nabýt účinnosti. Zpolitizování procesu jeho tvorby a neochota přijmout rozumné pozměňovací návrhy v 3. čtení - jako například ty řešící specifické problémy velkých měst či obecné posílení role samospráv v plánování sídel a povolování staveb – mohou po letošních volbách vést až k negaci i pozitivních součástí nového stavebního zákona. Nezbývá než doufat, že Ministerstvo pro místní rozvoj projeví větší míru porozumění názorům odborné veřejnosti – zejména profesních komor – při přípravě prováděcích vyhlášek.