Přeskočit na obsah

Obnova památek 2021 - SGRAFITO

Termín
14. - 15. 9. 2021
Čas
09:00 - 16:00
Kategorie
Konference
Místo konání
Praha
Počet bodů
3

Anotace:

20. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnosti

Zahájení

Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka

Úvodní vystoupení

Pavel Jerie - Národní památkový ústav, generální ředitelství

Přehled sgrafit od počátku do současnosti v ČR

Doc. Ing.arch. Milena Hauserová, CSc. - Fakulta architektury ČVUT

Sgrafito z hlediska památkových přístupů

Prof. Ing.arch. akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče a ČNK ICOMOS, president

Technika provádění sgrafit

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. - Národní památkový ústav, vedoucí technologické laboratoře

Technologické aspekty záchrany sgrafit v nádvoří státního hradu Švihov

Ing.arch. Petr Chotěbor, CSc. a Mgr. Petr Měchura, Ph.D. - Kancelář prezidenta republiky

Sgrafitová výzdoba Míčovny v Královské zahradě a její restaurování

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. - Národní památkový ústav, ředitel ÚPS České Budějovice

Typologie sgrafit v jižních Čechách a metody jejich restaurování

MgA. Zuzana Wichterlová - Fakulta restaurování Univerzita Pardubice, restaurátorka nástěnných maleb a sgrafita

Současné a minulé přístupy k restaurování renesančních sgrafit zejména na příkladech ze Slavonických fasád

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. - Fakulta restaurování Univerzita Pardubice, proděkan a vedoucí Ateliéru restaurování nástěnné malby a sgrafita

Vývoj a údržba sgrafitové výzdoby zámku Litomyšl

Mgr. Ludmila Drncová - Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni

Soubor sgrafitové výzdoby průčelí měšťanských domů v Plzni podle návrhů Mikoláše Alše

Datum konání: 14. - 15. 9. 2021 - čtvrtek - od 9 hod

Místo konání: Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Vložné: 1.890,-Kč za osobu včetně DPH (10% sleva pro členy ČKA)

Kontaktní osoba: Ing. Petr Dolejš, tel.: 234 221 123 – 124, e-mail:  studio@studioaxis.cz

Počet bodů v rámci ohodnocení akcí CPV: 3

Více informací