Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Výstava "Dobrodružství poznání" - zpracování scénografického řešení a realizačního projektu výstavy

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení dostupných informací k veřejné zakázce malého rozsahu: Výstava "Dobrodružství poznání" - zpracování scénografického řešení a realizačního projektu výstavy, kterou vyhlásilo Historické muzeum - Národní muzeum, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

U soutěžní poroty nelze dovodit, zda se jedná o nezávislou porotu, která je jedním z hlavních předpokladů kvalitního rozhodnutí (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Zrušit soutěž kdykoliv bez náhrady škody není možné, vyhlašovatel je povinen stanovit podmínky odškodnění účastníků soutěže (rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA). V zadávací dokumentaci také není popsán postup v případě, že účastník soutěže nesouhlasí s formálním postupem poroty, jakým způsobem lze podat zdůvodněné námitky (rozpor s § 13 Soutěžního řádů ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (umožňuje-li to jejich povaha, návrhy vystaveny být musí, rozpor s § 106 odst. 8 zákona o veřejných zakázkách). Vzhledem ke skutečnosti, že většina soutěžících není ani oceněna, ani odměněna, je forma zveřejnění (publikace) určitou formou „odškodnění“. Zcela chybí také ustanovení o rozsahu oprávnění vyhlašovatele nakládat dále s oceněnými nebo odměněnými soutěžními návrh, způsob ochrany autorských práv, opírající se o celý soubor autorskoprávních předpisů platného práva (rozpor s § 7 odst. 4 písm. k), l) atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko