VARIABILNÍ SYMBOLY 2019

 Dovolujeme si upozornit všechny autorizované osoby, uchazeče o členství v Komoře a účastníky seminářů pořádaných Komorou na variabilní symboly, pod kterými je nutné provádět příslušné platby.

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

                ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK : 1190000X (119+5místné číslo autorizace)

                PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ : 2190000X (219+5místné číslo autorizace)

 

REGISTROVANÉ OSOBY

                ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK : 81190000X (8119+5místné číslo autorizace)

                PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ : 82190000X (8219+5místné číslo autorizace)

 

AUTORIZAČNÍ SEMINÁŘE + ZKOUŠKY

319mm (319+měsíc konání semináře či zkoušky)

 

OSTATNÍ SEMINÁŘE

419mmdd (419+měsíc a den konání semináře)

 

POKUTY 

9190000X (919+5místné číslo autorizace)

 

Kontakt: Helena Jiříková, email: , +420 608 975 312