Další díl cyklu OTTA – Otevřený Think Tank Architektů. Hlavním tématem pro naše setkání tentokrát bylo téma ARCHITEKTURA A KOMUNÁLNÍ POLITIKA – CITY MANAGEMENT.

Akce se uskutečnila 10. prosince od 16 hodin v sídle ČKA na Malé Straně.
Zápis z akce >>

ČKA soustavně upozorňuje na nedostatečné reflektování tématu architektury a péče o kulturní prostředí v prioritách většiny zastupitelů. Důsledná péče o naše bezprostřední prostředí se přitom přímo odráží na kvalitě našich životů, a proto by jí měla být přikládána nemalá váha.

Z tohoto důvodu Komora vydala několik přínosných materiálů zaměřených na komunální politiky a zastupitele, kteří o kvalitě prostředí v dané lokalitě rozhodují. Před loňskými volbami to byla Architektura pro komunální politiku, dále pak manuál Městský architekt či aktualizovaný program Architektura pro venkov. Současně Komora nabízí podporu při vyhlášení architektonických soutěží a intenzivně připravuje Manuál pro zadávání veřejných zakázek. Více než rok po komunálních volbách bychom proto rádi zhodnotili přístup zástupců měst a obcí k veřejnému prostoru, uplatňování strategického dokumentu MMR Politika architektury a stavební kultury v praxi apod.

Přijďte společně s námi diskutovat o kvalitních řešeních pro města a obce a o spolupráci mezi zástupci samospráv a architekty! Na ČKA bychom rádi umožnili networking mezi aktivními politiky a zhodnotili rok od voleb a textu ke komunální architektuře. Uvítáme Vaše krátké zhodnocení situace ve vaší obci.

Na akci srdečně zveme zástupce samospráv, orgánů veřejné správy, architekty a publicisty.

Svoji účast prosím potvrďte na e-mailu [email protected].
Pozvánka>>