Sídlo České komory architektů, Josefská 34/6, Praha 1, 10. prosince 2013, 17 - 20 hodin.


Termín: 10. prosince 2013, 17-20 h

Místo: ČKA, Josefská 34/6, Praha 1, www.cka.cc

Akci připravují:
Jiří Vítek
- vodohospodář, odborník na hospodaření s  dešťovou vodou
Štěpán Špoula
- krajinářský architekt
Klára Salzmann
- krajinářský architekt

Pořadatel: ČKA

Povodně a architektura.  Jak spolu souvisí a jak můžeme povodně architekturou a územním plánem ovlivnit? Týká se nás vůbec téma povodní? Jaké máme možnosti?  Co můžeme udělat pro optimalizaci vody v krajině? Jak souvisí řešení veřejného prostoru se zadržováním vody ve městě? Využíváme dostatečně všechny možnosti pro maximální zadržení vody v území?
Budeme rádi, pokud se setkání zúčastníte a pomůžete nám nastartovat diskuzi na tak důležité téma.

Úvod do diskuze


Téma
1. Milan Svoboda Uplatnění prevence proti povodňovým škodám v ÚP
2. Klára Salzmann Problematika retence vody v krajinném plánování
3. Tomáš Just Protipovodňové stavby versus přirozená protipovodňová ochrana
4. Jiří Vítek  
Akumulace dešťové vody v sídlech
5. Štěpán Špoula Voda v krajinářské architektuře

Moderátor: Klára Salzmann

Prohlášení ČKA k povodňovým rizikům v ČR (ze dne 2.10.2013) >>

Z důvodu omezených kapacit prosím hlaste svoji účast na adresu michaela.rygrova@cka.cc nebo telefonicky na 257 532 285.

OTTA povoden