Česká komora architektů vzdává každým rokem Poctu osobnostem oboru, které se výrazně zapsaly do moderní historie české a moravské architektury. Pocta je udělována žijícím architektům, teoretikům či pedagogům, může být udělena rovněž in memoriam.

Návrhy na udělení Pocty mohou podávat všichni autorizovaní architekti, teoretikové, kritikové a historikové architektury, spolky architektů, školy a fakulty architektury v České republice a jednotlivé orgány České komory architektů. Nominace musí obsahovat odůvodnění v rozsahu minimálně 15 řádků, seznam nejvýznamnějších prací navrženého a jeden obrázek jeho díla.  

Laureáti:

2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam)
2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam)
2002 – Josef Havlíček (in memoriam)
2003 – Josef Polášek (in memoriam)
2004 – Pocta nebyla udělena
2005 – Karel Hubáček
2006 – Miroslav Masák
2007 – Alena Šrámková
2008 – Miroslav Baše (in memoriam)
2009 – Emil Přikryl
2010 – Viktor Rudiš
2011 – Karel Prager (in memoriam)
2012 - David Kopecký (in memoriam)
2013 - Rostislav Švácha
2014 - Věra Machoninová

2015 - Bohuslav Fuchs (in memoriam)

2016 - Martin Rajniš

Více informací tisková mluvčí Tereza Zemanová