Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci. Dne 22. května 2019 vyhlásila již 20. ročník.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 8. října od 17.00 hod. v prostorách ČKA (Josefská 34/6, Praha).

Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v akademickém roce 2018/2019 úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním:

ARCHIP Praha, ČVUT v Praze - Fakulta architektury, ČVUT v Praze - Fakulta stavební, VUT v Brně - Fakulta architektury, VUT v Brně - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB TU Ostrava - Fakulta stavební, MENDELU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP v Praze, AVU v Praze, FAPPZ – Česká zemědělská univerzita v Praze.

Do 20. ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit od 22. 5. 2019 do 17. 7. 2019 do 15:00 hod.

Přihlásit se lze jedním z následujících způsobů:

1.    odevzdáním vytištěné a podepsané přihlášky a soutěžní dokumentace v elektronické podobě v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně,

2.    zasláním vytištěné a podepsané přihlášky a soutěžní dokumentace v elektronické podobě na adresu Kanceláře ČKA v Praze nebo Brně,

3.    zasláním přihlášky elektronicky na email recepce@cka.cz a soutěžní dokumentace přes službu uschovna.cz na email recepce@cka.cz.

V případě přihlášení formou 3. se přihláška považuje za podanou po obdržení potvrzujícího emailu ze strany ČKA.

Adresa: Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00, Praha 1 nebo Starobrněnská 16/18, 602 00, Brno.

 

Sekretář Přehlídky: Tereza Zemanová, +420 777 464 453, tereza.zemanova@cka.cz

diplomky _ 2018

diplomky _ 2018b

Foto_Zdeněk Sokol