Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci.

Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním:

ARCHIP Praha, ČVUT v Praze - Fakulta architektury, ČVUT v Praze - Fakulta stavební, VUT v Brně - Fakulta architektury, VUT v Brně - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB TU Ostrava - Fakulta stavební, MZLU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP v Praze, AVU v Praze, FAPPZ – Česká zemědělská univerzita v Praze.

16. října 2018 byly vyhlášeny výsledky 19. ročníku Přehlídky diplomových prací.
Sekretář Přehlídky: Tereza Zemanová, +420 777 464 453, tereza.zemanova@cka.cz

diplomky _ 2018

diplomky _ 2018b

Foto_Zdeněk Sokol