Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci.


Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájí svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním:

ARCHIP Praha, ČVUT v Praze - Fakulta architektury, ČVUT v Praze - Fakulta stavební, VUT v Brně - Fakulta architektury, VUT v Brně - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB TU Ostrava - Fakulta stavební, MZLU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP v Praze, AVU v Praze, FAPPZ – Česká zemědělská univerzita v Praze.

PŘIHLÁŠKA

Do 19. ročníku Přehlídky diplomových prací je možné se přihlásit od 23. 5. 2018 do 18. 7. 2018 do 15:00 hod.

Přihlásit se lze jedním z následujících způsobů:

1.   odevzdáním vytištěné a podepsané přihlášky a soutěžní dokumentace v elektronické podobě v Kanceláři ČKA v Praze nebo v Brně,

2.   zasláním vytištěné a podepsané přihlášky a soutěžní dokumentace v elektronické podobě na adresu Kanceláře ČKA v Praze nebo Brně,

3.   zasláním přihlášky elektronicky na email recepce@cka.cz a soutěžní dokumentace přes službu uschovna.cz na email recepce@cka.cz.

V případě přihlášení formou 3. se přihláška považuje za podanou po obdržení potvrzujícího emailu ze strany ČKA.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ke stažení.

PŘIHLÁŠKA ke stažení.

ŠABLONA ke stažení.

Sekretář Přehlídky: Tereza Zemanová+420 777 464 453, tereza.zemanova@cka.cz
www.diplomy.cz