Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci. Dne 1. července 2020 vyhlásila již 21. ročník. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 1. prosince.


Přehlídky se mohou zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v akademickém roce 2019/2020 úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním:

ARCHIP Praha, ČVUT v Praze - Fakulta architektury, ČVUT v Praze - Fakulta stavební, VUT v Brně - Fakulta architektury, VUT v Brně - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta umění a architektury, VŠB TU Ostrava - Fakulta stavební, MENDELU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP v Praze, AVU v Praze, ČZU v Praze – fakulta agrobiologie, potravinářských a přírodních zdrojů, ČZU v Praze – fakulta životního prostředí.

Přihlášky lze podávat až do 14. října 2020 prostřednictvím nového webu diplom.ky.