Přehlídka diplomových prací je soutěž České komory architektů určená pro čerstvé absolventy vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu.


Do přehlídky se mohou přihlásit všichni zájemci, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na škole s uznaným a příbuzným vzděláním.

Cílem přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického vzdělávání.

Přihlášky do 22. ročníku Přehlídky je možné podávat prostřednictvím webových stránek diplom.ky od 1. 6. 2021 až do 30. 9. 2021.

Účast v odborné porotě letošního ročníku přijali:

  • Ing. Jakub Chvojka
  • Ing. arch. MgA. Petr Janda
  • Mgr. Karolína Jirkalová
  • Ing. arch. Hana Maršíková
  • Ing. arch. Jiří Opočenský

Pro více informací navštivte webové stránky diplom.ky.