Výsledky 12. ročníku Přehlídky.


Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce  (tedy 2010/2011) úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním.

Jedná se tedy o:
ČVUT Praha - Fakulta architektury, ČVUT Praha - Fakulta stavební, VUT Brno - Fakulta architektury, VUT Brno - Fakulta stavební, TU Liberec - Fakulta architektury, VŠB TU Ostrava - Fakulta stavební, MZLU Brno – Zahradnická fakulta, VŠUP Praha, AVU Praha, FAPPZ Česká zemědělská univerzita v Praze

POROTA

Pro letošní ročník jmenovalo představenstvo ČKA na mezi porotce přední odborníky z řad autorizovaných architektů.
Složení poroty: Jakub Fišer, Tomáš Hradečný, Alena Korandová, Michal Kuzemenský, Pavel Nasadil, Martin Rajniš, Zdeněk Sendler.

CENY A ODMĚNY

  • Na ceny a odměny byla z celkového rozpočtu ČKA vyčleněna částka v celkové výši 50 000 Kč.
  • Jako bonus vítězi 12. přehlídky diplomových prací 2011 zajistila ČKA několikaměsíční stáž v Eva Jiřičná Architects Ltd. v Londýně (v případě, že vítěz nebude moci stáž z různých důvodů přijmout, přechází tento bonus postupně na další oceněná místa).

Finanční podporu stáže věnovaly společnosti Tork a Legrand, s.r.o., Marsh, s.r.o. (tato finanční podpora je vázána na stáž).

  • Zvláštní cena společnosti Cegra - licence k užívání software ArchiCAD 15 v hodnotě 69 400 Kč

 

PARTNEŘI PŘEHLÍDKY

Partneři: ČSOB, ČT2, Tork, Legrand, s.r.o., Cegra, s.r.o. , Tisk Horák, a.s.

Sponzoři zvláštní ceny a finanční podpory stáže: Tork, Legrand, s.r.o., Marsh,s.r.o., Cegra, s.r.o.

Mediální partneři: časopis Architekt a internetový portál e-architekt.cz.


Výsledky a další informace na www.diplomy.cz