Portrait

Funkce

členka Grémia České ceny za architekturu

Pozice

  • od 07/2021 členka Grémia České ceny za architekturu

Kontakt

Ing. arch. Klára Salzmann, Ph.D.
Chynín 17
335 63 Nové Mitrovice
[email protected]