Pozorným a pravidelným návštěvníkům stránek ČKA neuniklo, že se již od letošního června nově na webu objevil program, který po dosazení údajů vypočítá předběžnou časovou náročnost projektových fází pozemní a krajinářské stavby a že lze po dosazení průměrné hodinové sazby konkrétní projekční kanceláře obdržet výpočet ceny za jednotlivé fáze projektu. 

Programovou aplikaci připravila Pracovní skupina pro standardy a honoráře a vznikla ve spolupráci s ČKAIT jako součást manuálu pro zadávání veřejných zakázek, který obě komory pro MMR připravují. Aplikace byla dosud spuštěna v ostré verzi pouze na fáze projektu pro pozemní a krajinářskou stavbu s tím, že si uživatel sám do programu doplnil předběžné investiční náklady stavby, ze kterých se dále odvíjel výpočet. Od listopadu 2015 je program pro stanovení hodnoty projektových prací (kalkulačka) pro pozemní a krajinářské stavby dále rozšířen o modul stanovení předběžných investičních nákladů stavby, což je vstupní údaj, potřebný pro správný výpočet časové náročnosti projektových fází a činností.  Podklady pro modul cena stavby ČKA čerpá ze statistických údajů RTS, a. s., které budou pravidelně jednou ročně aktualizovány. Program pro stanovení hodnoty projektových prací (kalkulačka) dále v budoucnosti počítá s rozcestníkem na další profesní specializace, z nichž nejdříve bude možno přeskočit do sekce územní plánování a nechat si stejným způsobem vypočítat časovou náročnost pro zpracování územního či regulačního plánu. 

Pomůcka je připravena nejen pro autorizované osoby – architekty a projektanty, ale zejména pro jejich partnery, klienty z řad veřejných zadavatelů, aby zaměstnanci investičních odborů státní správy, jako laici, mohli co možná nejlépe odborně, stanovit parametry pro vznik a zadání veřejné zakázky na stavbu či projekt. 

Celý systém podpory těchto odborných činností komora považuje za stěžejní, protože v oblasti veřejných zakázek se v minulosti mnohdy velmi neodborně žonglovalo s parametry při zadávání stavby a projektu a zadání veřejné zakázky uvádělo odbornou veřejnost, jako soutěžitele, slušně řečeno do rozpaků. Komora tímto chce přispět ke kultivaci stavebního trhu a naplňuje to, co jí v tomto ukládá zákon ve vztahu ke spolupráci s vypisovateli architektonických soutěží, soutěží o návrh a veřejných zakázek na projekt stavby. Je to odborná podpora a pomoc veřejnému zadavateli, který se chystá připravit a vypsat veřejnou zakázku. 

V minulosti na mnoho veřejných zakázek nešlo odpovědně reagovat, protože jejich vstupní informace a požadavky byly v rozporu s realitou stavebního prostředí a odborného pohledu projektanta či stavebního dodavatele. Komora si od tohoto nástroje slibuje, že by odpovědný zadavatel již předběžnou cenu veřejné zakázky neměl stanovit pohledem z okna a stejně tak by neměl projektové fáze ve veřejné zakázce požadovat bez fáze přípravy zakázky a bez návrhu stavby, jak tomu mnohdy bylo. 

Program pro stanovení hodnoty projektových prací (kalkulačka) je živý nástroj a podléhá správě Komory. Pracovní skupina očekává z řad odborné i laické veřejnosti připomínky a náměty na zlepšení tak, aby tento potřebný nástroj byl pro užití co možná nejpřitažlivější a přispěl ke kultivaci procesů a vztahů mezi klientem a architektem a k nastavení vyššího stupně odbornosti vstupních parametrů výkonu profese. 

Ing. arch. Pavel Rada
člen PS Standardy a honoráře