Portrait

Funkce

člen pracovní skupiny ČKA

Bio

Narodil se v roce 1957 v Brně. V letech 1979 – 1984 vystudoval fakultu architektury VUT Brno, kde v roce 1986-87 absolvoval postgraduální studium Výstavní a veletržní tvorba. Pracoval jako projektant Brněnských veletrhů a výstav 1984 - 1990 v ateliéru architekta Emila Drápala. Od roku 1990 pracuje ve vlastním ateliéru. V roce 2007 založil RadaArchitekti s.r.o., která se zabývá navrhováním a zpracováním projektů staveb všech stupňů. V letech 2004 - 2005 působil jako externí pedagog pro obor výstavnictví na JAMU Brno a v letech 2006 – 2007 jako externí pedagog na Fakultě architektury VUT Brno. Od roku 2007 je autorizovaným inspektorem. Podílel se na tvorbě profesních standardů a publikaci - Plánování území a projektování staveb. Nejvýznamnější realizace vzešlá z architektonické soutěže je Divadlo na Orlí pro JAMU Brno, oceněná v roce 2013 cenou Grand Prix OA za novostavbu.

Pozice

  • 01/2015 člen PS Honoráře
  • 08/2014 člen PS Standardy
  • 04/2014 předseda dozorčí rady ČKA
  • 04/1998 člen DR ČKA
  • člen koordinační rady autorizovaných inspektorů

Kontakt

Ing. arch. Pavel Rada
Pekárenská 330/12
602 00 Brno

(+420) 545 215 058
Pavel Rada - RadaArchitekti s.r.o.
[email protected]
www.radaarchitekti.cz